-A +A

Verkoop op lijfrente door zeer oude mensen die kort nadien overlijden geldig

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 06/09/2002

De verkoop op lijfrente is een kanscontract. Voorzover niet is aangetoond dat de gezondheid van de verkoper op het ogenblik van de verkoop dermate slecht was dat men noodzakelijkerwijze had moeten besluiten dat zijn levenseinde nabij was, noch dat de wil van de verkoper gebrekkig was, blijft de veroop op lijfrente geldig, ook indien de verkoper reeds enkele maanden later overlijdt. De verrkoper heeft de kopers heeft willen laten genieten van een interessante prijs wegens de genegenheid die hen verbond en de diensten die zij hun oude oom bewezen;

Dat het arrest op grond van al deze feitelijke omstandigheden oordeelt dat niet is aangetoond dat de vestiging van de lijfrente niet oprecht was en dat de hele operatie elk aleatoir karakter ontbeerde;

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2004-2005
Pagina: 
257
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

V.J. e.a. t/ H.W. en B.G.

I. Bestreden beslissing

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 mei 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.

...

IV. Beslissing van het Hof

1. Eerste onderdeel

Overwegende dat overeenkomstig art. 1964 B.W., een kanscontract een wederkerige overeenkomst is waarvan de gevolgen, met betrekking tot winst en verlies, hetzij voor alle partijen, hetzij voor een of meer van hen, van een onzekere gebeurtenis afhangen;

Dat krachtens art. 1104 B.W., wanneer het gelijkwaardige van de wederzijdse verbintenissen gelegen is in de kans van winst of verlies, die voor elke partij afhankelijk is van een onzekere gebeurtenis, de overeenkomst een kanscontract is;

Dat derhalve wanneer een overeenkomst zich aandient als een kanscontract, zoals te dezen een verkoop tegen lijfrente, ze slechts als een kanscontract kan worden aangemerkt wanneer de kans op winst of verlies die van de overeenkomst een kanscontract maakt, werkelijk aanwezig is;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat:

1) op het ogenblik van de koop, op 23 februari 1988, de verkoper de leeftijd van zevenentachtig jaar en drie maanden had bereikt;

2) de verkoper zich het vruchtgebruik van het onroerend goed heeft voorbehouden;

3) de waarde van het onroerend goed in volle eigendom in de akte werd bepaald op 1.120.000 fr., welk bedrag werd aanvaard door de ontvanger der registratie;

4) de koopprijs van de blote eigendom werd bepaald op 1.000.000 fr., welk bedrag werd omgezet in een jaarlijkse lijfrente van 200.000 fr.;

5) de verkoper op 11 november 1988 overleed;

6) niet is aangetoond dat de gezondheid van de verkoper op het ogenblik van de verkoop dermate slecht was dat men noodzakelijkerwijze had moeten besluiten dat zijn levenseinde nabij was, noch dat de wil van de verkoper gebrekkig was;

7) de verkoper de kopers heeft willen laten genieten van een interessante prijs wegens de genegenheid die hen verbond en de diensten die zij hun oude oom bewezen;

Dat het arrest op grond van al deze feitelijke omstandigheden oordeelt dat niet is aangetoond dat de vestiging van de lijfrente niet oprecht was en dat de hele operatie elk aleatoir karakter ontbeerde;

Overwegende dat het arrest aldus wettig oordeelt dat de kans zowel op winst als op verlies, die van de koop tegen lijfrente een kanscontract maakt, werkelijk aanwezig is in de persoon van de verkoper en zijn beslissing dat de koop tegen lijfrente een kanscontract is, naar recht verantwoordt;

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;

...

Noot: 

zie ook Cass. 16 januari 1959, Arr.Verbr. 1959, 389.

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 26/04/2016 - 12:09
Laatst aangepast op: wo, 28/02/2018 - 14:31

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.