-A +A

Verkeerde vermelding beroepsmogelijkheid - kosten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Raad van State
Datum van de uitspraak: 
don, 28/03/1996
A.R.: 
58.926

Wanneer op de kennisgeving van de bestreden beslissing ten onrechte vermeld staat dat ertegen een beroep mogelijk is tot vernietiging bij de Raad van State, dan dienen de kosten ervan dan ook ten laste van de verwerende partij (de partij die de bestreden beslissing heeft genomen) gelegd,

Een verkeerde vermelding die ten onrechte stelt dat er een beroepsrecht mogelijk is, verschaft de rechtsonderhorige geen recht op beroep. Dit recht op beroep wordt door de wet geregeld en toegelaten en niet door een nalatige verstrooide ambtenaar-kwibus.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
1996-1997
Pagina: 
435
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

B. t/ Gemeente Nijlen arrest nr. 58.926
Gezien het verzoekschrift dat B. op 25 oktober 1995 heeft ingediend om «beroep aan te tekenen tegen de negatieve beslissing van het gemeentebestuur van N. betreffende de weigering door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente N. van de bouwvergunning voor het kappen van drie lindebomen op een perceel gelegen te (...) en waarbij hij de Raad van State tevens vraagt: «op grond van de feitelijke situatie durf ik hopen op een herziening van de eerder genomen negatieve beslissingen»;

... Overwegende dat de bestreden beslissing de uitspraak betreft van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Nijlen van 12 juli 1995 over verzoekers bouwaanvraag van 1 juni 1995 tot het kappen van vier lindebomen aan de Duifstraat te N.; dat de vergunning werd verleend voor het kappen op het voornoemde perceel van een zilverlinde en werd geweigerd voor de overige bomen;

Overwegende dat artikel 55 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de Ruimtelijke Ordening en van de Stedebouw bij de bestendige deputatie een administratief beroep openstelt tegen de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen waarbij uitspraak wordt gedaan over een bouwaanvraag; dat beslissingen waartegen een georganiseerd beroep openstaat niet vatbaar zijn voor annulatieberoep; dat het annulatieberoep dat verzoeker heeft ingesteld om deze reden kennelijk niet-ontvankelijk is;

Overwegende dat verzoeker in fine van zijn verzoekschrift nog vraagt «op grond van de feitelijke situatie (te durven) hopen op een herziening van de eerder genomen negatieve beslissingen»; dat de Raad van State echter niet bevoegd is om in plaats van de door de stedebouwwet aangewezen beslissingsbevoegde overheden zulk een «herziening» te bevelen;

Overwegende dat het niet uitgesloten is dat de verwerende partij verzoeker heeft misleid door op de kennisgeving van de bestreden beslissing ten onrechte te vermelden dat ertegen een beroep tot vernietiging bij de Raad van State kon worden ingesteld; dat de kosten ervan dan ook ten laste van de verwerende partij dienen te worden gelegd,

...

Noot: 

NOOT — W. Lambrechts, Over de foutieve vermelding van de beroepsmogelijkheid

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 12/10/2017 - 16:26
Laatst aangepast op: do, 12/10/2017 - 16:26

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.