-A +A

verjaarde schulden betalen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
maa, 06/03/2006
Publicatie
Referentie: 
Cass. 06/03/2006 Rechtskundig Weekblad 2009-2010 149

De verbintenis ten opzichte waarvan het vorderingsrecht van de schuldeiser verjaard is, is een natuurlijke verbintenis. Hieruit volgt dat wie vrijwillig een verjaarde schuld betaalt, niet gerechtigd is op terugvordering van wat hij heeft betaald.

De betaling van een verjaarde schuld, zelfs indien deze vrijwillig gebeurt, sluit het recht op terugvordering evenwel niet uit, wanneer zij, blijkens de omstandigheden, niet kan worden opgevat als de voldoening van een door de betaler erkende schuld.

tekst van het arrest van het Hof van Cassatie:

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Beide onderdelen

1. Krachtens art. 1235, eerste lid, B.W., onderstelt iedere betaling een schuld en kan hetgeen betaald is zonder verschuldigd te zijn, teruggevorderd worden.

Overeenkomstig het tweede lid van dit artikel kan geen terugvordering plaatshebben ten opzichte van natuurlijke verbintenissen die men vrijwillig heeft voldaan.

2. De verbintenis ten opzichte waarvan het vorderingsrecht van de schuldeiser verjaard is, is een natuurlijke verbintenis. Hieruit volgt dat wie vrijwillig een verjaarde schuld betaalt, niet gerechtigd is op terugvordering van wat hij heeft betaald.

3. De betaling van een verjaarde schuld, zelfs indien deze vrijwillig gebeurt, sluit het recht op terugvordering evenwel niet uit, wanneer zij, blijkens de omstandigheden, niet kan worden opgevat als de voldoening van een door de betaler erkende schuld.

4. Het arrest stelt vast dat de verweerster in haar schrijven van 1 juli 1997 «duidelijk te kennen heeft gegeven dat zij overgaat tot betaling zonder enige nadelige erkentenis, dit wil zeggen dat zij niet erkent dat met verwijzing naar welke rechtsgrond ook iets van haar gevorderd kan worden».

5. Zonder schending van de in het middel aangewezen wetsbepalingen vermocht het arrest op grond van deze vaststelling te beslissen dat verweerster gerechtigd is de som, die zij onverschuldigd heeft betaald ingevolge de ingetreden verjaring, terug te vorderen.

6. Het middel, al was het gegrond, kan niet tot cassatie leiden en is mitsdien niet ontvankelijk.

 

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 21/09/2009 - 16:11
Laatst aangepast op: vr, 15/01/2010 - 18:57

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.