-A +A

Vergoedingsbedrag voor het zonder toestemming reproduceren van beschermde werken of intellectuele eigendom

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
woe, 13/05/2009

Wie tegen de regels van het auteursrecht of tegen een contractueel beding tot gebruik van een naam, bedrifsnaam of werkt handelt dient veroordeeld tot een schadevergoeding, die kan verhoogd worden met 25% voor het wederrechtelijk gebruik

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2011-2012
Pagina: 
1713
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

J.M. t/ CVBA S. en vzw I.B.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer, van 17 december 2008.

...

II. Beslissing van het Hof

Beoordeling

...

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de eerste verweerster

Derde middel

Beide onderdelen samen

Art. 1382 BW verplicht degene door wiens fout de schade is ontstaan, deze volledig te vergoeden, zodat de benadeelde in de toestand wordt teruggeplaatst waarin hij zich zou hebben bevonden indien de fout waarover hij zich beklaagt, niet was begaan.

Het arrest kent de verweerster voor de schade ten gevolge van het bewezen verklaarde misdrijf enerzijds een bedrag toe dat overeenkomt met de rechten die de eiser haar had moeten betalen indien hij de vereiste toestemming voor het reproduceren van beschermde werken had aangevraagd en verkregen, en anderzijds een aanvullend bedrag dat overeenkomt met vijfentwintig percent van het voormelde bedrag.

De voormelde verhoging is volgens de appelrechters verschuldigd wegens de uitzonderlijke administratieve kosten die het ontbreken van een voorafgaande toestemming tot reproductie heeft veroorzaakt en wegens de noodzaak voor de verweerster om de kosten te financieren van het opsporen en vervolgen van piraterij en namaak.

Het arrest oordeelt ook dat de verhoging met vijfentwintig percent gerechtvaardigd is door het ontradend karakter ervan, aangezien dat resultaat niet wordt behaald met alleen maar het risico voor de vervalser om de ontdoken rechten alsnog te moeten betalen.

Noch de noodzaak om de universele strijd tegen de schending van de intellectuele eigendom te financieren, noch het ontradend karakter van een forfaitair bedrag bovenop de ontdoken rechten, verantwoorden de beslissing naar recht, volgens welke dat forfaitair bedrag de schade is die de verweerster werkelijk heeft geleden ten gevolge van de fout die de eiser heeft begaan.

Het middel is gegrond.

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 18/05/2012 - 23:57
Laatst aangepast op: za, 19/05/2012 - 00:41

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.