-A +A

Verborgen gebreken en keuzerecht van de koper

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 23/03/2017
A.R.: 
C.15.0232.F

Wanneer voldaan is aan de voorwaarden voor de toepassing van de artikelen 1641 en 1643 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de keuze tussen een vordering tot ontbinding van de verkoop (actio redhibitoria) en een vordering tot vermindering van de prijs (actio aestimatori) uitsluitend aan de koper voorbehouden.

Publicatie
tijdschrift: 
TBBR
Jaargang: 
2018-3
Pagina: 
169
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.15.0232.F
P. D.,
tegen
1. E.V.,
2. A. D.,
Mr. François T'Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie,
3. F. D.,
4. R. D.,
5. A. B. S.,
6. D. D.,
7. D. D.,
8. C. D.,
9. M. B.,
in aanwezigheid van
1. ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE RÉSI-DENCE DU MOULIN À BOUSSU, RUE JOSEPH TAMIGNIAU, 2,
2. G.N.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep te Bergen van 31 maart 2014 en 12 januari 2015.

II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 1644 Burgerlijk Wetboek heeft de koper, in het geval van de ar-tikelen 1641 en 1643, de keus om ofwel de zaak terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen, ofwel de zaak te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen, welk gedeelte door deskundigen zal worden bepaald.

Uit die bepaling volgt dat, wanneer voldaan is aan de voorwaarden voor de toe-passing van de artikelen 1641 en 1643 Burgerlijk Wetboek, artikel 1644 de keuze tussen een vordering tot ontbinding van de verkoop (actio redhibitoria) en een vordering tot vermindering van de prijs (actio aestimatori) uitsluitend aan de koper voorbehoudt.

Het bestreden arrest van 31 maart 2014, dat overweegt dat "de verkoper niet ge-rechtigd is om aan te bieden dat hij de verkochte zaak op zijn kosten zal herstellen, zodat de vordering tot vrijwaring kan vervallen", verantwoordt naar recht zijn beslissing tot verwerping van eisers voorstel om de verplichting tot vrijwaring in natura uit te voeren.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring van het arrest.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, en in openbare terechtzitting van 23 maart 2017 uitgesproken 
 

Noot: 

Cass. 6 mei 1977, AC 1977, 915; zie ook Cass. 17 mei 1984, AR 7056, AC 1983-84, nr. 529; Cass. 27 juni 1985, AR 7207, AC 1984-85, nr. 657; Cass. 7 december 1990, AR 6754, AC 1990-91, nr. 182; Cass. 19 september 1997, AR C.96.0207.F, AC 1997, nr. 362; Cass. 18 oktober 2001, AR C.99.0326.N, AC 2001, nr. 556.

Het ‘vermoeden van kwade trouw’ bij verborgen gebreken: welke verkoper past het schoentje? TBBR, 2018-3, p. 131 S. De Rey B. Tilleman
Vrijwaring voor verborgen gebreken bij koop: mag het wat meer zijn dan artikel 1644 BW? TBBR, 2018-3, p. 144 S. De Rey

Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht [T.B.H.] JANSEN, Sanne; Noot 'De verkoper heeft nog steeds geen recht om herstel op te dringen bij verborgen gebreken' 2017, nr. 9, p. 959-970.

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 08/06/2018 - 14:10
Laatst aangepast op: za, 09/06/2018 - 08:24

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.