-A +A

Valsheid in geschrifte ook in aangifte waarvan de belasting achteraf niet verschuldigd blijkt

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 23/04/2002

Overwegende dat valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken vereisen dat het betrokken geschrift dat als een privaat geschrift dient te worden beschouwd, zich aan de openbare trouw opdringt en enigermate als bewijs van een rechtsfeit kan dienen;

Overwegende dat een aangifte met het oog op een heffing als een privaat geschrift kan worden beschouwd dat zich aan de openbare trouw opdringt en enigermate als bewijs van een rechtsfeiten kan dienen, ook al blijkt dat na het invullen van die aangifte de heffing niet verschuldigd is;

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
20014-2005
Pagina: 
460
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

D.P.L. t/ O.M.

I. Bestreden uitspraak

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 januari 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.

...

IV. Beslissing van het Hof

A. Onderzoek van het middel

1. Eerste onderdeel

Overwegende dat valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken vereisen dat het betrokken geschrift dat als een privaat geschrift dient te worden beschouwd, zich aan de openbare trouw opdringt en enigermate als bewijs van een rechtsfeit kan dienen;

Overwegende dat een aangifte met het oog op een heffing als een privaat geschrift kan worden beschouwd dat zich aan de openbare trouw opdringt en enigermate als bewijs van een rechtsfeiten kan dienen, ook al blijkt dat na het invullen van die aangifte de heffing niet verschuldigd is;

Overwegende dat de appèlrechters (...) wettig hebben kunnen oordelen dat de onjuiste gegevens die eiser heeft vermeld op de aangifteformulieren betreffende het aantal ton verwijderde afvalstoffen een valsheid in geschrifte was en dat van deze valse stukken gebruik werd gemaakt;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

2. Tweede onderdeel

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat eiser ervan uitging en aannam dat de milieuheffingen verschuldigd waren; dat hij vrijstelling of vermindering van deze heffingen beoogde, echter niet door het inwinnen van juridisch advies of het voeren van procedures, maar door het opzettelijk vermelden van onjuiste hoeveelheden afval op de aangifteformulieren, en dat alleen daardoor de bedoelde vermindering verkregen kon worden;

Dat zij aldus vaststellen dat slechts door de vervalsing van het geschrift, dit is op onrechtmatige wijze, het beoogde voordeel kon worden verkregen;

Dat zij zodoende wettig het bestaan van eisers bedrieglijk opzet vaststellen;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

3. Derde onderdeel

Overwegende dat de appèlrechters niet alleen vaststellen dat op het ogenblik van de valsheid de onderneming van eiser niet heffingsplichtig was en om deze reden geen milieuheffingen diende te bealen; dat zij daarenboven vaststellen dat dit gegeven niet relevant is, daar de ten laste gelegde valsheid erin bestaat te hebben vermeld dat zoveel ton afvalstoffen werden verwijderd, terwijl in de betrokken periodes aanzienlijk meer afval afkomstig uit het Vlaamse Gewest in het Waalse gewest werd gestort;

Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;

Overwegende, voor het overige, dat bij ontstentenis van conclusie over het wel of niet bestaan van een mogelijk nadeel, de appèlrechters het bestaan van dit wettelijk bestanddeel in de bewoordingen van de wet mochten vaststellen;

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;

...

Noot: 

Onder dit arrest in het RW , Jan Vanheule Valsheid in geschriften in een aangifte voor een milieubelasting

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 03/05/2016 - 17:46
Laatst aangepast op: di, 03/05/2016 - 17:46

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.