-A +A

Valsheid in geschrifte en geschrift dat zich aan het openbaar vertrouwen opdringt

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
woe, 27/01/2010
A.R.: 
P.14.1764.F

Valsheid in geschrifte bestaat erin de waarheid te vermommen met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden, op een bij de wet bepaalde wijze, in een door de wet beschermd geschrift, waaruit een nadeel kan ontstaan; een door de wet beschermd geschrift is een geschrift dat in zekere mate tot bewijs kan strekken, met andere woorden dat zich aan het openbaar vertrouwen opdringt zodat de overheid of particulieren die er kennis van nemen of aan wie het wordt voorgelegd, overtuigd kunnen worden van de waarachtigheid van de rechtshandeling of van het rechtsfeit die in dat geschrift zijn vastgelegd of gerechtigd kunnen zijn daaraan geloof te hechten (1). (1) Cass. 21 juni 2005, AR P.05.0073.N, AC 2005, nr. 360.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
24
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

G.D.M. t/ NV A.G.I.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer, van 14 oktober 2014.

...

II. Beslissing van het Hof

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende beslissing op de strafvordering

Middel

Het middel voert aan dat het arrest, door de eiser schuldig te verklaren aan valsheid in geschriften, art. 193, 196 en 214 Sw. schendt, aangezien een valse aangifte van diefstal, gedaan bij de politie, in de regel niet het openbare vertrouwen geniet, zodat zij dat misdrijf niet kan opleveren.

Valsheid in geschrifte bestaat in een verdraaiing van de waarheid met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden, op een wijze die bij wet is bepaald, in een door de wet beschermd geschrift, waaruit een nadeel kan ontstaan.

Een door de wet beschermd geschrift is een geschrift dat in een zekere mate tot bewijs kan strekken, met andere woorden dat zich opdringt aan het openbare vertrouwen, zodat de overheid of de particulieren die er kennis van nemen of aan wie het wordt voorgelegd, overtuigd kunnen zijn van de waarachtigheid van de rechtshandeling of van het in dat geschrift vastgelegde rechtsfeit dan wel gerechtigd kunnen zijn daaraan geloof te hechten.

Een proces-verbaal dat door de politie is opgemaakt, op initiatief van een persoon die eenzijdig akte laat nemen van een valse aangifte van diefstal, kan valsheid in geschriften opleveren. Niettegenstaande het feit dat een dergelijke akte wellicht zal worden gecontroleerd, kan die akte immers bewijs opleveren, aangezien derden overtuigd kunnen worden van de waarachtigheid van het valselijk aangegeven rechtsfeit of gerechtigd zijn er geloof aan te hechten.

Het arrest stelt eerst vast dat de eiser klacht heeft ingediend wegens diefstal van zijn voertuig met geweld en dat de politie hem heeft ondervraagd na vernomen te hebben dat het voertuig daags vóór de vermeende diefstal uitgebrand was teruggevonden in Nederland. Het hof van beroep heeft voorts geoordeeld dat de eiser een verklaring had afgelegd, opgenomen in een proces-verbaal van een politieagent, om zijn verzekeringsmaatschappij in een diefstal te doen geloven en dat is aangetoond dat de aangegeven carjacking nooit had plaatsgevonden.

Met die redenen verantwoordt het arrest zijn beslissing naar recht dat de valse aangifte van diefstal een beschermd geschrift is in de zin van art. 193 Sw.

Het middel kan niet worden aangenomen.

...

Noot: 

• Journal des tribunaux [JT] HENROTTE, Shelley; Observations 'La notion de confiance publique dans le cadre du faux en écriture' 2015, n° 6601, p. 339-340.

• S. Van Dyck, Valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften, Antwerpen, Intersentia, 2007, 313.

• Cass. 21 juni 2005, Arr.Cass. 2005, p. 1390


Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 30/08/2016 - 16:21
Laatst aangepast op: di, 30/08/2016 - 16:21

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.