-A +A

Valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken twee afzonderlijk misdrijven

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 25/04/2006
A.R.: 
P051675N

Nu het misdrijf valsheid in geschrifte en dat van gebruik van valse stukken twee afzonderlijk misdrijven vormen, kan het gebruik van een vals stuk strafbaar zijn van zodra de gebruiker kennis heeft van de valsheid ervan, ook al heeft de opsteller het stuk opgesteld zonder bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden (1). (1) Cass., 12 maart 1940, Bull. en Pas., 1940, I, 90.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. P.05.1675.N
KBC BANK nv, met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 6,
burgerlijke partij,
eiseres,
tegen
1. A B C H,
inverdenkinggestelde,
2. VOSBERG nv, met zetel te 2840 Reet, J. Van Meirhaeghestraat 4/12,
inverdenkinggestelde,
verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 november 2005.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Het misdrijf valsheid in geschrifte en dat van gebruik van valse stukken vormen twee afzonderlijke misdrijven.

De omstandigheid dat op het ogenblik van het opstellen van een geschrift, de opsteller ervan zich niet ervan bewust is dat dit geschrift een of meerdere onjuiste vermeldingen bevat, heeft niet voor gevolg dat bedoeld geschrift geen vervalsing van de waarheid inhoudt.

Het gebruik van een vals stuk kan strafbaar zijn van zodra de gebruiker kennis heeft van de valsheid ervan, ook al heeft de opsteller het stuk opgesteld zonder bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden.

Het arrest oordeelt dat de geschriften, voorwerp van de telastlegging A.I, "waarvoor er aanwijzingen zijn dat zij door een materiële vergissing zijn aangetast, niet met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden werden opgesteld". Op die grond besluit het arrest dat "deze geschriften derhalve ook niet het voorwerp kunnen uitmaken van gebruik van valse stukken".

Aldus is de beslissing niet naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de verweerders wegens het misdrijf gebruik van de valse stukken voorwerp van de telastlegging A.I., buiten vervolging stelt, en daarbij ook preciseert dat de telastlegging B geen betrekking heeft op het gebruik van die valse stukken.
Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten en laat de overige helft ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
Begroot de kosten op 131,11 euro waarvan 101,11 verschuldigd en 30 euro betaald is.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, en op de openbare terechtzitting van 25 april 2006 uitgesproken

Noot: 


Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 02/01/2018 - 14:18
Laatst aangepast op: di, 02/01/2018 - 14:18

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.