-A +A

Valse stukken neerleggen aan de rechter sanctie

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Raad van State
Datum van de uitspraak: 
don, 24/10/2013
A.R.: 
225.231

Aan een stuk door een partij voorgelegd aan de rechter dat niet overeenstemt met het origineel kan geen enkele bewijswaarde worden toegekend.

Deze verwerpelijke handelwijze, waarbij een partij de rechter met opzet de juiste, wezenlijke informatie over het voorwerp van de te beoordelen zaak onthoudt en hij de rechter aldus misleidt, impliceert immers dat hij de toegang tot de rechter niet waardig is.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2013-2014
Pagina: 
1346
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

R.Z. t/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest

...

V. Ontvankelijkheid van het beroep tot nietigverklaring

...

Beoordeling

...

14. Zoals de Raad van State reeds eerder vaststelde in zijn arrest nr. 223.385 van 6 mei 2013 over een zaak waarin dezelfde verzoeker eenzelfde van het origineel afwijkend afschrift van de brief van de staatssecretaris van 7 maart 2013 neerlegde als in de voorliggende zaak, maakt een eenvoudige lezing van dat afschrift evident duidelijk dat het niet overeenstemt met de originele brief van de staatssecretaris. Verzoeker betwist overigens niet dat het afschrift van de brief van 7 maart 2013 dat door de verwerende partij in haar administratief dossier werd neergelegd, juist is. Hij geeft dit zelfs uitdrukkelijk toe wanneer hij in zijn brief van 7 mei 2013 schrijft dat hij met die brief “de originele brief” bezorgt.

Aan het afschrift dat verzoeker als bijlage bij zijn verzoekschrift heeft gevoegd, kan dan ook geen enkele bewijswaarde worden toegekend, nog daargelaten of – zoals de verwerende partij aanvoert – het hier om schriftvervalsing gaat, wat enkel door de strafrechter kan worden vastgesteld.

15. Verzoeker heeft aldus bij zijn verzoekschrift, ter aanwijzing van de bestreden beslissingen, een stuk gevoegd dat niet overeenstemt met het origineel en waaraan geen enkele bewijswaarde kan worden toegekend. Uit niets blijkt dat verzoeker dit – zoals hij zelf beweert – bij “vergissing” heeft gedaan. Een dergelijke vergissing is te dezen overigens volkomen ongeloofwaardig. De Raad van State neemt dan ook aan dat verzoeker wetens en willens heeft gehandeld.

Bijgevolg heeft verzoeker de Raad van State – nota bene de rechter op wiens rechtsbescherming hij een beroep wil doen – misleid bij het instellen van zijn beroep. Overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit kan aan een dergelijk beroep geen enkel gevolg worden gegeven. De omstandigheid dat het oorspronkelijk bij het verzoekschrift gevoegde afschrift tot dezelfde conclusie komt als het origineel of dat verzoeker in zijn verzoekschrift passussen aanhaalt uit het originele stuk – hij haalt overigens ook passussen aan uit het misleidende, oorspronkelijk bijgevoegde afschrift – verandert daar niets aan. Verzoekers verwerpelijke handelwijze, waarbij hij de rechter met opzet de juiste, wezenlijke informatie over het voorwerp van de te beoordelen zaak onthoudt en hij de rechter aldus misleidt, impliceert immers dat hij de toegang tot de rechter niet waardig is.

16. Met zijn brief van 7 mei 2013 beoogt verzoeker het bij zijn verzoekschrift gevoegde “afschrift” van de brief van 7 maart 2013 te vervangen door “het origineel”. Blijkbaar vormt een tuchtprocedure die de verwerende partij tegen verzoeker heeft opgestart, hiervoor de aanleiding.

Deze poging van verzoeker om zijn bedrieglijk handelen recht te zetten, wijzigt echter niets aan het feit dat hij bij het instellen van het voorliggende beroep heeft getracht de Raad van State te misleiden.

17. De exceptie is gegrond.

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 30/04/2014 - 12:38
Laatst aangepast op: wo, 30/04/2014 - 12:38

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.