-A +A

Uitwijken naar links op de eigen rijstrook is geen manoeuvre

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 10/10/2013
A.R.: 
P.13.0163.N

Een bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren is verplicht voorrang te verlenen aan de andere weggebruikers.(Artikel 12.4 Wegcode). Maar deze regel vindt enkel toepassing op een manoeuvre.

Een manoeuvre is een hinderende beweging in het verkeer met een aanzienlijke verandering in de gevolgde richting.

Er is dan ook geen sprake van een manoeuvre wanneer een bestuurder zich iets meer naar links op zijn rijstrook begeeft, zonder dat er sprake is van een versperring van de rijstrook die door een andere bestuurder wordt gevolgd.

Publicatie
tijdschrift: 
VAV
Jaargang: 
2014
Pagina: 
57
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

S.J.A.S. t/ Vlaams Gewest

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Brugge van 14 december 2012.

...

II. Beslissing van het Hof
Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van art. 12.3.1 en 12.4 Wegverkeersreglement: het bestreden vonnis verklaart de eiseres schuldig aan een overtreding van art. 418 en 420 Sw. omdat zij vanuit stilstand ingevolge gesignaleerde wegenwerken van de rechter- naar de linkerrijstrook reed, wat volgens de appelrechters een manoeuvre uitmaakt zodat de eiseres voorrang verschuldigd was; bij een wegversmalling waar het rijden in parallelle files niet meer mogelijk is, heeft evenwel de meest rechts rijdende op grond van art. 12.3.1 Wegverkeersreglement voorrang; zijn beweging naar links, door de omstandigheden genoodzaakt, is geen manoeuvre in de zin van art. 12.4 Wegverkeersreglement; de voorrang van rechts vervalt niet als het van rechts komende voertuig vooraf tot stilstand is gekomen.

2. Krachtens art. 12.3.1, eerste lid Wegverkeersreglement moet elke bestuurder voorrang verlenen aan de bestuurder die van rechts komt, behalve indien hij op een rotonde rijdt of indien de bestuurder die van rechts komt, uit een verboden rijrichting komt.

Art. 12.4 Wegverkeersreglement bepaalt dat de bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren, voorrang moet verlenen aan de andere weggebruikers. Worden inzonderheid als manoeuvres beschouwd: van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aanpalende eigendom komen, keren of achteruitrijden.

3. Wanneer wegens gesignaleerde werken op een expresweg de rechterrijstrook van de in dezelfde rijrichting bestaande rijstroken wegvalt en de in de rechterrijstrook rijdende bestuurder ingevolge de aangebrachte signalisatie verplicht is zich met zijn voertuig in de voor hem links gelegen rijstrook te begeven, geniet deze meest rechts rijdende bestuurder overeenkomstig art. 12.3.1 Wegverkeersreglement voorrang van doorgang. In die omstandigheden maakt het uitwijken naar links van de meest rechts rijdende bestuurder, die gezien de omstandigheden in die rijbeweging steeds zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan blijft, geen verandering van rijstrook of manoeuvre uit in de zin van art. 12.4 Wegverkeersreglement.

4. De appelrechters stellen onaantastbaar vast dat:

– de eiseres op de rechter rijstrook van de N31 reed die in de rijrichting van beide betrokken bestuurders afgesloten was voor het verkeer wegens herstellingswerken, zodat de weggebruikers van twee op één rijstrook gebracht werden;

– de eiseres op de rechterrijstrook reed en tot stilstand was gekomen achter de botsabsorbeerder;

– zij haar linkerrichtingsaanwijzer aanstak en toen zij net de linkerrijstrook was opgereden, aangereden werd door het voertuig, bestuurd door K.D.G., dat zij in de verte had gezien.

De appelrechters oordelen dat het uitwijken naar links vanuit stilstand een verandering van rijstrook en aldus een manoeuvre uitmaakt in de zin van art. 12.4 Wegverkeersreglement en dat deze fout het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg uitmaakt, zoals bepaald in art. 418 en 420 Sw.

Aldus verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

...

Noot: 

Dirk van Trimpont , Bij gelijktijdige manoeuvres geldt niet de voorrang die door artikel 12.4 wegverkeersreglement wordt voorgeschreven, maar gelden de overige bepalingen van het wegverkeersreglement.(Veelal wordt de voorrang van rechts toegepast). T. pol 2011-65

Overige rechtsleer

• A. vanDeplas, Over manoeuvres in het wegverkeer , RW 1999-2000, 498).

Rechtspraak:

Rb. Liège 19 oktober 2004, T.Vred.2005, 305
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 31/01/2018 - 15:55
Laatst aangepast op: wo, 31/01/2018 - 15:55

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.