-A +A

UItstel na einde huur

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 09/03/2017
A.R.: 
C.16.0180.F

Wanneer de opzegging door de verhuurder op regelmatige wijze is gedaan, heeft het uitstel dat de rechter voor de teruggave van het goed verleent enkel tot gevolg dat de uitzetting van de huurder wordt geschorst maar niet dat de huurovereenkomst op enigerlei wijze wordt verlengd.

Wanneer de rechter, na de opzegging van de verhuurder voor persoonlijke gebruik te hebben bekrachtigd, de huurder uitstel verleent voor de teruggave van het goed, zelfs als dat uitstel wordt verleend als vergoeding voor een door de verhuurder gepleegd rechtsmisbruik, gaat de termijn van een jaar waarbinnen het goed moet worden betrokken, in bij het verstrijken van de door de verhuurder gedane opzegging en niet bij teruggave van het goed.

Publicatie
tijdschrift: 
TBBH
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2018-4
Pagina: 
223
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.16.0180.F
M. A.,
tegen
C. F.,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg Luik van 13 november 2015.

II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

Artikel 3, § 2, eerste lid, van de wet van 20 februari 1991 houdende de regels be-treffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder staat de verhuurder toe de huurovereenkomst te allen tijde te beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, indien hij voornemens is het goed persoonlijk en werkelijk te betrekken of het op dezelfde wijze te laten betrekken door de in die wetsbepaling vermelde personen.

Artikel 3, § 2, derde lid, van die wet bepaalt dat het goed binnen een jaar na het verstrijken van de opzegging door de verhuurder of, in geval van verlenging, na de teruggave van het goed door de huurder, moet worden betrokken.

Krachtens artikel 1244, tweede lid, Burgerlijk Wetboek kan de rechter, onder de in die bepaling vermelde voorwaarden, de schuldenaar gematigd uitstel verlenenvoor de betaling en de vervolgingen doen schorsen.

Uit die bepaling volgt dat, wanneer de opzegging op regelmatige wijze door de verhuurder is gedaan, het uitstel dat de rechter voor de teruggave van het goed verleent enkel tot gevolg heeft dat de uitzetting van de huurder wordt geschorst maar niet dat de huurovereenkomst op enigerlei wijze wordt verlengd.

Wanneer, bijgevolg, de rechter, na de opzegging van de verhuurder voor persoon-lijke betrekking te hebben bekrachtigd, de huurder uitstel verleent voor de terug-gave van het goed, zelfs als dat uitstel wordt verleend als vergoeding voor een door de verhuurder gepleegd rechtsmisbruik, gaat de termijn van een jaar waar-binnen het goed moet worden betrokken, in bij het verstrijken van de door de ver-huurder gedane opzegging en niet bij teruggave van het goed.
Het onderdeel, dat geheel van de tegengestelde opvatting uitgaat, faalt naar recht.
(...)

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel,  en in openbare terechtzitting van 9 maart 2017 uitgesproken

Noot: 

Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht [TBBR] MEIRLAEN, Matthias; Noot 'Zoektocht naar een evenwichtig woninghuurrecht' 2018, nr. 4, p. 223-229.
Wettelijke bron: Burgerlijk Wetboek Art. 1244, tweede lid 

Rechtspraak:

• Cass. 2 april 2009, AR C.08.0157.F, AC 2009, nr. 231

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 10/06/2018 - 16:56
Laatst aangepast op: zo, 10/06/2018 - 16:56

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.