-A +A

Uitbreiding van een vordering na een nietige dagvaarding

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 25/11/2016
A.R.: 
C.16.0109.N

De niet-ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vordering staat er niet aan in de weg dat de rechter voor wie een gewijzigde of uitgebreide vordering aanhangig is, zich over alle punten van die vordering dient uit te spreken.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
1177
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.16.0109.N
C.V.M. bvba, met zetel te 7730 Estampuis, rue du Quai s/n,
eiseres,

tegen
B. L.,
verweerder,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 11 september 2015.

II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het "tussen-gekomen vonnis" van de eerste rechter waartegen de verweerder bij conclusie ho-ger beroep heeft ingesteld, verwijst naar het tussenvonnis van 11 mei 2012.

In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de verweerder bij conclusie geen hoger beroep heeft ingesteld tegen het tussenvonnis van 11 mei 2012 en dat de appel-rechters door het tegendeel te beslissen de bewijskracht van die conclusie misken-nen, mist het feitelijke grondslag.

2. In zoverre het onderdeel opkomt tegen de overtollige verwijzing door de appelrechters naar het proces-verbaal van de terechtzitting van 12 juni 2015 waar-op de verweerder, na de neerlegging van voormelde conclusie, nog eens akte vroeg van het feit dat het incidenteel beroep ook als hoofdberoep tegen het vonnis van 11 mei 2012 wordt ingesteld, kan het niet tot cassatie leiden en is het, bij ge-brek aan belang, niet ontvankelijk.

Tweede onderdeel

3. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat het hoofdberoep eerst ter zitting van 12 juni 2015 werd ingesteld, mist feitelijke grondslag.

4. Art. 807 Ger.W. bepaalt dat een vordering die voor de rechter aanhangig is, kan uitgebreid of gewijzigd worden, indien nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is.

5. Krachtens art. 1138, 3o Ger.W. moet de rechter uitspraak doen over alle punten van de vordering die bij hem aanhangig is.

6. De niet-ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vordering staat er niet aan in de weg dat de rechter voor wie een gewijzigde of uitgebreide vordering aanhangig is, zich over alle punten van die vordering dient uit te spreken.

7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de oorspronkelijke vordering van de eiseres ertoe strekte de verweerder te horen veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding wegens verborgen gebreken en dat de eiseres haar vordering in de loop van het geding heeft uitgebreid tot de betaling van een contractueel bedongen schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering van de aannemingsovereenkomst.

8. De appelrechters oordelen dat, gelet op de niet-ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vordering van de eiseres, alle andersluidende conclusies en vorderingen alsook middelen worden verworpen.

9. Door aldus te oordelen, hebben de appelrechters nagelaten uitspraak te doen over de vordering van de eiseres die ertoe strekte de verweerder te horen veroordelen tot betaling van een schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering van de aannemingsovereenkomst.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Noot

Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent [RABG] VAN SCHEL, Stijn; Noot 'Over de invloed van een onontvankelijke oorspronkelijke vordering op de uitgebreide of gewijzigde vordering' 2017, nr. 6, p. 452-459.

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 19/03/2018 - 20:39
Laatst aangepast op: do, 29/03/2018 - 19:25

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.