-A +A

Tweemaal schorsing bij hoogdringendheid samen met annulatieberoep voor de raad van State

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Raad van State
Datum van de uitspraak: 
don, 13/12/2012

Arrest nr. 220.592

I. Voorwerp van het beroep

1. De vordering, ingesteld op 5 september 2012, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken van 3 augustus 2012, waarbij M.G., inspecteur bij de spoorwegpolitie, bij ordemaatregel wordt geschorst met inhouding van 10% van zijn wedde.

IV. Ontvankelijkheid van de vordering

4. De verzoeker vraagt in zijn verzoekschrift de schorsing en de vernietiging van de bestreden beslissing. Het is aldus het tweede beroep tegen hetzelfde besluit, volgend op het verzoekschrift van 9 augustus 2012 waarmee eveneens de schorsing en de vernietiging was gevorderd.

De verwerende partij verwijst naar art. 17, § 1, vijfde lid RvS-Wet, dat zou verhinderen dat een verzoeker tegen hetzelfde besluit twee procedures van schorsing bij hoogdringendheid zou instellen.

5. De wetten op de Raad van State verhinderen niet dat een verzoeker tegen hetzelfde besluit twee annulatieberoepen indient. Art. 17, § 3, derde lid RvS-Wet voorziet ook uitdrukkelijk in de mogelijkheid om, voor zover dit gekoppeld is aan een nieuw annulatieberoep, opnieuw de schorsing te vragen, hetgeen ook een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid kan zijn. Art. 17, § 1, vijfde lid RvS-Wet, dat verbiedt dat twee vorderingen tot schorsing worden ingediend, is daarmee niet tegenstrijdig, aangezien die bepaling het geval regelt waarin slechts één annulatieberoep wordt ingediend.

Gelet op de koppeling van de onderhavige vordering tot schorsing aan een volledig nieuw annulatieberoep, dat tijdig ingediend wordt en op zichzelf beoordeeld zal moeten worden, kan de eerdere vordering met hetzelfde voorwerp geen beletsel zijn om de onderhavige vordering te onderzoeken. De exceptie wordt verworpen.


 

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Referentie: 
2012-2013
Jaargang: 
952
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 03/02/2013 - 14:49
Laatst aangepast op: zo, 03/02/2013 - 14:49

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.