-A +A

Tijdelijke handelsvennootschap – Procesbevoegdheid vennoten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 06/05/2016
A.R.: 
C.15.0540.F

Uit de artt. 47 en 53 W.Venn. volgt dat een vennoot van een tijdelijke handelsvennootschap in eigen naam en voor zijn eigen aandeel in rechte kan optreden.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
1661
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

NV G.T. t / Waals Gewest

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Luik van 22 november 2013.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Zesde onderdeel

Luidens art. 2, § 1 W.Venn. heeft de tijdelijke handelsvennootschap geen rechtspersoonlijkheid.

Art. 47 W.Venn. bepaalt dat de tijdelijke handelsvennootschap een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid is die, zonder een gemeenschappelijke naam te voeren, een of meer bepaalde handelsverrichtingen tot doel heeft.

Krachtens art. 53 W.Venn. zijn de vennoten in een tijdelijke handelsvennootschap hoofdelijk gehouden jegens de derden met wie zij hebben gehandeld. Zij worden rechtstreeks en persoonlijk gedagvaard.

Uit die bepalingen volgt dat een vennoot in een tijdelijke handelsvennootschap in eigen naam en voor zijn eigen aandeel in rechte kan optreden.

Het arrest stelt vast dat «de overheidsopdrachten die aan de basis liggen van de litigieuze facturen werden toegekend aan de tijdelijke vereniging van de vennootschap C. en van [de eiseres]», dat «de betrokken facturen zijn trouwens door die vereniging uitgereikt» en dat «de [eiseres], bij dagvaarding van 30 december 2010, de veroordeling van de [verweerder] tot betaling van [...] de onbetaalde facturen heeft gevorderd».

Het arrest stelt vast dat «de dagvaarding van 30 december 2010 enkel in naam van de [eiseres] werd benaarstigd», dat «de dagvaarding het bestaan van een tijdelijke vereniging tussen de vennootschap C. en de [eiseres] niet vermeldt» en dat «de dagvaarding enkel op verzoek van [de eiseres] werd betekend».

Het arrest, dat overweegt dat «[de eiseres] alleen en in eigen naam is opgetreden», verantwoordt niet naar recht zijn beslissing dat «[haar] rechtsvordering [...] niet ontvankelijk is».

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

...

 

Noot: 

De tijdelijke vennootschap of vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid. Hierdoor behoudt elke elke vennoot zijn eigen subjectief recht om alleen te handelen teneinde zijn persoonlijke belangen te vrijwaren, die beperkt zijn tot zijn aandeel in de tijdelijke vereniging.

• Hof van Cassatie, 1e Kamer – 7 maart 2014, RW 2014-2015, 1610

AR nr. C.11.0601.F

Vennootschap naar Frans recht A.A. en NV E.R. t/ G.L. e.a.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 20 januari 2011.

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Wanneer een van de vennoten van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid een vordering instelt, moet die rechtsvordering enkel wat hem betreft worden aangenomen.

Wanneer de leden van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid een overeenkomst aangaan met een derde, worden enkel de vennoten schuldeiser en schuldenaar van de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, die in de regel onder hen verdeeld en in hun vermogen opgenomen worden.

De eiseressen betogen niet dat het hoger beroep betrekking zou hebben op een onsplitsbaar geschil of dat de verplichting onsplitsbaar was.

Het arrest, dat beslist dat “de [eiseressen] ten onrechte de niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep [van de vierde verweerster aan de andere drie verweersters] willen tegenwerpen, op grond dat de niet-ontvankelijkheid ten aanzien van eerstgenoemde het hoger beroep in zijn geheel zou aantasten”, beslist wettig dat het “middel kan niet worden aangenomen, aangezien de tijdelijke vereniging geen rechtspersoonlijkheid heeft en elke vennoot derhalve zijn eigen subjectief recht behoudt om alleen te handelen teneinde zijn persoonlijke belangen te vrijwaren, die beperkt zijn tot zijn aandeel in de tijdelijke vereniging”.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

...

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 09/06/2018 - 11:26
Laatst aangepast op: vr, 15/06/2018 - 23:31

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.