-A +A

Territoriale bevoegdheid en districten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Vredegerecht
Plaats van uitspraak: Hamme
Datum van de uitspraak: 
don, 07/08/2014
A.R.: 
13A571

Wanneer in algemene voorwaarden bepaald wordt dat: voor alle betwistingen alleen de rechtbanken van het district van de verkoper bevoegd zijn en wanneer de verkoper niet in Antwerpen gevestigd is, kan dit bevoegdheidsbeding geen enkele uitwerking krijgen. 

Als bestuurlijke omschrijving zijn districten enkel ingevoerd in de Stad Antwerpen.

Wanneer een verkoper gevestigd is buiten Antwerpen, kan hij onmogelijk deel uitmaken van en district. Het bevoegdheidsbeding is dan zonder inhoud.

Publicatie
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

 

VREDEGERECHT

van het kanton DENDERMONDE-HAMME met zetel te Hamme

Rolnummer : 13A571

Rep. R. nr.: 8Yb

VONNIS

Op de openbare terechtzitting van donderdag, zeven augustus tweeduizend veertien, in de gerechtszaal van het Vredegerecht van het kanton DENDERMONDE-HAMME, met zetel te Hamme, werd door Danny DE SCHEPPER, Toegevoegd Vrederechter, bijgestaan door Peter DE BRUYCKER, Waarnemend Hoofdgriffier, het volgende vonnis uitgesproken :

INZAKE:

WILLEMS BVBA, BO 0458.902.050, met vennootschapszetel te 9220 HAMME, Dendermondse Steenweg 5, vertegenwoordigd door mr Etienne DE PRIJCKER, advocaat te 9220 Hamme, Marktplein 36

eisende partij;

TEGEN:

AB CONSULTANCY VAN DER WIJDEN GCV, KBO 0860.670.409, met vennootschapszetel te 2020 ANTWERPEN, Cyriel Buyssestraat 88, vertegenwoordigd door mr Sven GONDRY, advocaat te 2020 Antwerpen, Volhardingstraat 71

verwerende partij;

Gelet op de dagvaarding van gerechtsdeurwaarder Christel GAUMIER te Antwerpen d.d. 1 O december 2013.

Met inachtneming van de beschikkingen van de wet van 15 juni 1935 en de aanvullende wetten op het gebruik der talen in gerechtszaken.

De inleidende dagvaarding strekt tot betaling van een achterstallige factuursaldo van€ 541,24, meer de verwijlintresten, te berekenen aan 12 % per jaar vanaf 25.01.2008 en een forfaitaire schadevergoeding van 15 %.

In limine fitis besluit verweerster tot Onze territoriale onbevoegdheid.

Eiseres is van oordeel dat wij wel bevoegd zijn om van de vordering kennis te nemen en verwijst daartoe naar haar algemene voorwaarden die voorkomen op de voorzijde van de factuur.

Deze algemene voorwaarden bepalen ter zake:

"Voor alle betwistingen zijn alleen bevoegd de rechtbanken van het district van de verkoper."

Als bestuurlijke omschrijving zijn districten enkel ingevoerd in de Stad Antwerpen.

De verkoper is echter gevestigd te Hamme, dat geen deel uitmaakt van een bepaald "district". Het bevoegdheidsbeding is dus zonder inhoud. Bovendien bevat het bevoegdheidsbeding geen uitdrukkelijke regeling met betrekking tot de territoriale bevoegdheid van de Vrederechter, vermits enkel sprake is van de "rechtbanken van het district van de verkoper".

Bij afwezigheid van duidelijke precisering in het bevoegdheidsbeding en bij afwezigheid van ieder aanknopingspunt met het vredegerecht van het kanton Dendermonde-Hamme, zetel Hamme, moet de zaak worden verwezen naar de vrederechter waar de zetel gevestigd is van verwerende partij, in dit geval de vrederechter van het kanton 3de kanton Antwerpen (Arr.Rb. Gent, 26 oktober 2009, NiW,2010, 800).

OM DEZE REDENEN

Verzenden de zaak naar het Vredegerecht van het 3de kanton Antwerpen;

Gelasten de griffier met de verzending van het dossier bij toepassing van artikel 661 Ger.W.

Behouden de kosten voor.

 

Noot: 

Ten deze verwezen de algemene voorwaarden naar 'het district van de verkoper',

Het spitsvondig verweer van Meester Svan Gondry bestond erin dat er voor Hamme, wel resssorten, arondsissementen en kantons zijn, maar geen districten. 

De Vrederechter is confrater Gondry gevolgd.

Deze rechtspraak zal navolging krijgen, nu vrij veel handelaars die niet in Antwerpen gevestigd zijn, en zelfs een grote speler in de telecommunicatiemarkt, gebruik maken van de term district om de bevoegdheid van de erechtbank te bepalen. Duizenden vorderingen zullen in de komende maanden aldus resulteren in onbevoegdverklaring. Dit zal de verweerders en de consumenten in staat stellen hun verweer in het vredegerecht van hun eigen kanton te voeren, met mindere kosten.

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 22/08/2014 - 16:28
Laatst aangepast op: vr, 22/08/2014 - 16:37

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.