-A +A

Termijn om aankoopoptie te lichten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
maa, 26/05/2014
A.R.: 
C.13.0450.F

Het recht van de begunstigde van de contractbelofte om de optie te lichten verjaart in de regel door verloop van tien jaar als de belofte geen enkele termijn bepaalt; de uitlegging van de wil van de partijen kan de rechter niettemin ertoe brengen om uit de omstandigheden af te leiden dat de belofte werd gedaan voor een minder lange termijn dan de verjaringstermijn.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.13.0450.F
1. D. I., en
2. B. V.,
tegen
1. É. B.,
2. A. V. O.,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van 7 januari 2013.

II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren een middel aan dat luidt als volgt:
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel
Het arrest vermeldt dat de rechtsvoorganger van de verweerders "de eisers een eenzijdige verkoopbelofte heeft gedaan door hun bepaalde gronden tegen een be-paalde prijs te verkopen; dat bod was bindend voor de verkoper en kreeg enkel kracht van verkoop zodra de eisers het aanvaard hadden; de rechtsvoorganger van de verweerders heeft geen enkele termijn vooropgesteld aan de eisers om het bod te aanvaarden".

Ofschoon de bodemrechters vervolgens het begrip ‘bieder' hanteren, blijkt uit de bewoordingen van het arrest, die ten opzichte van elkaar worden uitgelegd, dat zij de litigieuze rechtshandeling beschouwd hebben als een eenzijdige verkoopbelofte van de rechtsvoorganger van de verweerders aan de eisers.

Het arrest bevat niet de in het onderdeel aangevoerde tegenstrijdigheid.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

Krachtens artikel 2262bis, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, verjaart het recht van de begunstigde van de contractbelofte om de optie te lichten, in de regel, door verloop van tien jaar als de belofte geen enkele termijn bepaalt.

De uitlegging van de wil van de partijen kan de rechter niettemin ertoe brengen om uit de omstandigheden af te leiden dat de belofte werd gedaan voor een min-der lange termijn dan de verjaringstermijn.

Het arrest oordeelt dat de eisers beweren dat de verkoop plaatsvond maar dat ze het ogenblik niet vermelden waarop ze hun instemming zouden hebben betuigd, dat de eisers niet aantonen of ze het bod vóór of na het overlijden van de rechts-voorganger van de verweerders zouden hebben aanvaard, dat de verweerders geoordeeld hebben dat de verkoopbelofte vervallen was vermits "hun dagvaarding van 11 oktober 2010 de ontbinding van de verkoop vorderde terwijl ze bij wijze van motivering toch lieten verstaan dat een verkoop nooit heeft plaatsgevonden, noch een begin van akkoord tussen de erfgenamen en de vermeende kopers" en dat de eisers slechts in hun conclusie "die op 25 januari 2011 voor de eerste rechter werd neergelegd" hun wil hebben uitgedrukt om het bod te aanvaarden, en dat de verkoopbelofte betrekking had op drie welbepaalde stukken grond "tegen een prijs die geen zware mutaties in liquiditeiten vergde zodat een termijn van enkele weken volstond opdat de eisers een standpunt zouden innemen, wat ze niet gedaan hebben".

Met al die redenen, verantwoordt het arrest naar recht zijn beslissing dat de ver-weerders niet meer gehouden waren aan de verkoopbelofte van hun rechtsvoo-ganger.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, derde kamer

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 26/12/2015 - 16:05
Laatst aangepast op: za, 03/02/2018 - 16:23

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.