-A +A

Tegenspraak na evenredige verdeling ingevolge beslag - Vorm

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 09/06/2017
A.R.: 
C.16.0372.N

Krachtens artikel 1629 Gerechtelijk Wetboek zendt de gerechtsdeurwaarder het ontwerp van verdeling aan de schuldeisers (tweede lid) die binnen 15 dagen tegenspraak kunnen doen, hetzij bij deurwaardersexploot betekend aan de optredende gerechtsdeurwaarder, hetzij bij verklaring vóór deze laatste (derde lid).

Deze bepaling sluit niet uit dat een tegenspraak geldig kan worden gedaan op een andere wijze wanneer deze voldoende waarborgen biedt van rechtszekerheid.

Publicatie
tijdschrift: 
RABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2017/18
Pagina: 
1460
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

(H.S. en W.W. / A.S.V. e.a. - Rolnr.: C.16.0372.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 25 mei 2016.

Advocaat-generaal R. Mortier heeft op 20 april 2017 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Sectievoorzitter E. Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal R. Mortier heeft geconcludeerd.

II. Cassatiemiddelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. Beslissing van het Hof
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 1629 Gerechtelijk Wetboek zendt de gerechtsdeurwaarder het ontwerp van verdeling aan de schuldeisers (tweede lid) die binnen 15 dagen tegenspraak kunnen doen, hetzij bij deurwaardersexploot betekend aan de optredende gerechtsdeurwaarder, hetzij bij verklaring vóór deze laatste (derde lid).

2. Deze bepaling sluit niet uit dat een tegenspraak geldig kan worden gedaan op een andere wijze wanneer deze voldoende waarborgen biedt van rechtszekerheid.

3. De appelrechters stellen vast dat de eisers tegenspraak hebben gevoerd door afgifte van een gewone brief op het kantoor van de gerechtsdeurwaarder zonder dat zij gevraagd hebben de gerechtsdeurwaarder te ontbieden, ter terechtzitting betwisting is gerezen over de kopieën van de brieven “wat als verdacht werd bestempeld” en er twijfel bestaat op welk tijdstip de brieven voor ontvangst werden aanvaard door personeelsleden van het kantoor van de gerechtsdeurwaarder. Zij leiden hieruit af dat de verweerders terecht aanvoeren dat deze wijze van tegenspraak “onvoldoende garanties biedt”.

4. De appelrechters die op deze gronden de tegenspraak van de eisers afwijzen, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel
5. Anders dan het middel aanvoert werden de eisers niet elk afzonderlijk veroordeeld tot betaling van de gevorderde rechtsplegingsvergoeding.

Het middel mist feitelijke grondslag.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eisers op 1.448,65 EUR.

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 23/12/2017 - 12:47
Laatst aangepast op: za, 23/12/2017 - 12:47

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.