-A +A

Strafuitsluiting of strafvermindering bij onthulling hormonenmisdrijven

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Correctionele Rechtbank
Plaats van uitspraak: Turnhout
Datum van de uitspraak: 
vri, 15/12/1995

De hormonenwet voorziet in strafvermindering of -uitsluiting ingeval de dader van een hormonenmisdrijf de identiteit onthult van diegene van wie men de verboden stoffen heeft verkregen die dienden tot het plegen van een misdrijf bepaald in de Hormonenwet.

Gebeurt de onthulling vóór elke vervolging voor de correctionele rechtbank, dan kan de beklaagde een strafuitsluiting genieten. Ingeval een geverbaliseerde veehouder de genoemde informatie daarentegen bekendmaakt na het begin van de vervolging voor de correctionele rechtbank, kan deze strafvermindering krijgen..

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
1996-1997
Pagina: 
443
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

 

Feit A

Op 24 oktober 1994 werd naar aanleiding van het aantreffen van spuitplaatsen bij 5 runderen afkomstig van beklaagde evenzo monstername en analyse uitgevoerd met resultaten zoals omschreven onder de telastlegging a.

Feit B

Op 22 september 1994 deed zich in hetzelfde slachthuis voornoemd, hetzelfde voor bij 2 runderen afkomstig van beklaagde met als resultaat zoals omschreven onder de telastlegging B.

Beklaagde legde op 10 mei 1995 een verklaring af waarin hij de feiten A en B bekende; de feiten A en B zijn derhalve bewezen.

Beklaagde vraagt het voordeel van de straffeloosheid op grond van voornoemde bekentenis waarbij hij informatie heeft verschaft betreffende de leverancier der producten zijnde een zekere G., een meelverkoper in opdracht van de firma S., van wie hij een plastic fles van 0,5 liter had gekocht bevattende producten die via inspuiting toegediend moesten worden.

Volgens bkelaagde bevat deze informatie alle elementen die noodzakelijk zijn om zich te kunnen beroepen op de straffeloosheid zoals bepaald in de wet, en werd ze verschaft vóór dagvaarding aangezien de opdracht tot dagvaarding dateert van 10 mei 1995; in ieder geval is volgens hem het principe van de strafvermindering in art. 10, § 5, van de wet van 15 juli 1985 gewijzigd bij wet 11 juli 1994 van toepassing.

Overwegende dat met betrekking tot de draagwijdte van art. 10, § 5, men de principes dient toe te passen die gelden voor analoge verschoningsgronden (artt. 136, 192, 300-326 Sw.; art. 6, alinea 2, Wet 24 februari 1921);

Overwegende dat onder onthulling aan de overheid dient te worden verstaan het verstrekken van gegevens aan de overheid die zij nog niet kende of die nog niet door een andere onthuld werden; te dezen voldoet de zogenaamde onthulling van de naam van de leverancier van de hormonale producten niet aan voornoemd criterium gelet op de inhoud van het P.V. van 29 mei 1995 waaruit blijkt dat de genaamde Theophiel G. reeds sedert 1988 regelmatig werd genoemd in hormonenkringen als leverancier van geneesmiddelen en hormonen binnen de kring van vetmesters; de activiteiten van Theophiel G. maakten reeds het voorwerp uit van verschillende dossiers die dateren van de jaren 1988-92-93;

Overwegende dat derhalve art. 10, § 5, in casu niet van toepassing kan zijn omdat er geen sprake is van onthulling in de zin van de wet; dat het dan ook niet relevant is te weten of deze informatie vóór of na een daad van vervolging werd verstrekt;

...

 

Noot: 

Onder deze publicatie van deze uitspraak in het RW: Mike Gelders, Onthulling inzake hormonenmisdrijven

Rechtsleer:

• Declercq, R., «Procedurale aspecten van de strafverminderende verschoningsgrond», in Liber Amicorum Hermann Bekaert, Gent, Snoeck-Ducaju, 1977, p. 54,

• Brosens, W., «Drugs: de onthulling als grond van verschoning», in Comm. Straf., 2)

Rechtspraak:

• Cass., 29 januari 1974, Arr. Cass., 1974, 588;

• Cass., 20 juni 1977, R.W., 1978-79, 895; Cass., 26 april 1994, Arr.

• Cass., 1994, 415; Antwerpen, 25 maart 1982, R.W., 1982-83, 2145

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 04/10/2017 - 18:09
Laatst aangepast op: wo, 04/10/2017 - 18:09

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.