-A +A

Strafbare deelneming vergt geen kennis van plaats tijdstip en identiteit slachtoffer

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
woe, 07/09/2005
A.R.: 
P050348F

Strafbare deelneming vereist dat de deelnemer - dader of medeplichtige - ervan kennis heeft dat hij aan een welbepaalde misdaad of wanbedrijf deelneemt; hiertoe is vereist en volstaat het ook dat de deelnemer kennis heeft van alle omstandigheden die aan de handeling van de hoofddader, het kenmerk van een misdaad of wanbedrijf verlenen; het is evenwel niet vereist dat de deelnemer bovendien van de plaats waar of het tijdstip waarop het misdrijf zal worden gepleegd, van de identiteit van het slachtoffer, van de beweegreden van de dader, en van het bedrag van de schade, kennis heeft (1). (1) Zie Cass., 18 mei 1993, AR 6359, nr 244.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. P.05.0348.F.-
FORTIS AG, N.V.,
tegen
1. A. K.,
2. B.R. D.,
3. B. M.,
4. M. M.,

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 februari 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.

II. Rechtspleging voor het Hof

III. Cassatiemiddelen

Eiseres voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

IV. Beslissing van het Hof

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvorderingen die tegen de eerste drie verweerders zijn ingesteld :

Over het tweede middel :

Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak door de bodemrechters of het onderzoek van die gegevens vereist waarvoor het Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk is ;

Overwegende dat strafbare deelneming vereist dat de deelnemer - dader of medeplichtige ervan kennis heeft dat hij aan een welbepaalde misdaad of wanbedrijf deelneemt ;

Overwegende dat hiertoe is vereist en volstaat dat de deelnemer kennis heeft van alle omstandigheden die aan de handeling van de hoofddader, het kenmerk van een misdaad of wanbedrijf verlenen ; dat evenwel niet vereist is dat de deelnemer bovendien van de plaats waar of het tijdstip waarop het misdrijf zal worden gepleegd, van de identiteit van het slachtoffer, van de beweegreden van de dader, van het bedrag van de schade, kennis heeft ;

Overwegende dat het arrest, in antwoord op de conclusie van eiseres, om de verweerders vrij te spreken, oordeelt dat niet is aangetoond dat zij van het opzet van de hoofddader om zich bedrieglijk andermans zaak toe te eigenen op de hoogte waren ; dat immers, volgens het arrest, de verweerders, toen zij de documenten die hun werden voorgelegd ondertekenden, niet wisten dat de dader deze alleen maar zou aanwenden om zich onrechtmatig makelaarscommissies ten nadele van de verzekeraar te doen overhandigen, door deze opzettelijk te misleiden omtrent bankkredieten die door levensverzekeringen gegarandeerd moeten worden ;

Dat het arrest aldus het bestaan uitsluit, uit hoofde van verweerders, van een bewuste medewerking aan de oplichting, zonder dat het daarom vereist, in tegenstelling tot wat het middel aanvoert, dat deze laatsten van alle uitvoeringsmodaliteiten van voormeld misdrijf kennis zouden hebben gehad ;

Dat de appelrechters, bijgevolg, hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden ;

Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen ;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep ;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel en in openbare terechtzitting van zeven september tweeduizend en vijf uitgesproken

Noot: 

S. Van Overbeke, De bedrijfsleider als strafbare deelnemer: wanneer zwijgen instemmen wordt gepubliceerd in het RW onder dit arrest

zie ook: Cass., 17 dec. 2008, AR P.08.1233.F, A.C., 2008, nr 737, met concl. O.M. in Pas. 

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 30/12/2017 - 15:45
Laatst aangepast op: za, 30/12/2017 - 15:45

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.