-A +A

Straf met uitstel beletsel eerdere straf van meer dan 12 maanden kan slechts beletsel zijn voor een straf in kracht van gewijsde

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
woe, 13/10/2010
A.R.: 
P.10.1548.F

Opdat een vroegere veroordeling aan de toekenning van het uitstel in de weg zou staan, dient zij gezag van gewijsde te hebben op het ogenblik van de feiten die tot de nieuwe vervolging aanleiding hebben gegeven.

zie ook Cass., 5 dec. 1966, Pas., 1967, p. 428; Cass., 5 okt. 1982, AR 7372, A.C., 1982-1983, nr. 88; R. Charles, "Suspension, sursis et probation", R.P.D.B., aanvulling, dl. IV, nr. 162; H. Bosly, D. Vandermeersch en M.-A. Beernaert, "Droit de la procédure pénale", 2008, p. 283.

Publicatie
tijdschrift: 
RABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2011/8
Pagina: 
610
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. P.10.1208.F
E.-K. J.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 2 juni 2010.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ambtshalve middel: schending van artikel 8, § 1, Probatiewet.

Krachtens artikel 8, § 1, Probatiewet, kan het vonnisgerecht, indien de veroordeelde nog niet werd veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, uitstel toekennen door tot een of meer gevangenisstraffen van niet meer dan vijf jaar te veroordelen.

Opdat een vroegere veroordeling de toekenning van het uitstel zou beletten, dient zij gezag van gewijsde te hebben op het ogenblik van de feiten die tot de nieuwe vervolging aanleiding hebben gegeven.

Het arrest vermeldt dat de feiten tussen 1 en 16 juli 2003 werden gepleegd.

De appelrechters die beslissen dat de eiser niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden om uitstel te genieten, alleen op grond dat hij op 20 juni 2005 door de correctionele rechtbank tot zes jaar gevangenisstraf is veroordeeld, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

De onwettigheid van de beslissing tot uitstel is een maatregel die de tenuitvoerlegging van de hoofdstraf raakt en brengt mee dat de beslissingen over de straf en over de bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, alsook de beslissing tot onmiddellijke aanhouding, nietig worden verklaard.

Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen. Aangezien de schuldigverklaring zelf niet wordt vernietigd, wordt de vernietiging dus beperkt zoals hier volgt.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser straffen oplegt en hem veroordeelt tot een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, en in zoverre het zijn onmiddellijke aanhouding beveelt.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de andere helft ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel
 

Noot: 

P. Hoet, Wanneer wordt men uitgesloten van de gunst van het uitstel van straf?, RABG, 2011/8, 611

Rechtspraak:

• Cass. 20 juli 1967, Pas. 1967, I, p. 1282.
• Cass. 8 januari 1968, Pas. 1968, I, p. 584; Cass. 5 oktober 1982, Arr.Cass. 1982-83, 194. 
• Cass. 27 februari 1957, Pas. 1957, I, p. 770;
• Cass. 19 oktober 1964,  Pas. 1965, I, p. 183;
• Cass.2 december 1974, Pas. 1975, I, p. 354;
• Cass. 9 mei 1972, Arr.Cass. 1972, 835;
• Cass. 26 maart 1973, Arr.Cass. 1973, 745;
• Cass. 28 juni 1977,Arr.Cass. 1977, 1118;
• Cass. 16 december 1981,  Arr.Cass. 1981-82, 533 en  RDPC 1982, 549;
• Cass.28 september 1982,  Arr.Cass. 1982-83, 150;
• Cass. 8 juni 1983,  Arr.Cass. 1982-83, 1248;
• Cass.24 november 1992, Arr.Cass. 1991-92, 1345;
• Cass. 2 december 1997, Arr.Cass. 1997, 1276.
• .Cass. 16 maart 2010, P.09.1520.N,;
• Cass. 25 november 2008, P.08.1108.N,;
• Cass. 16 mei 2007, P.07.0111.F, Pas. 2007, I, p. 927;
• Cass. 6 november 2007,P.07.1056.N,;
• Cass. 22 november 2006, P.06.0925.F, Pas. 2006, I, p. 2447.

 

Rechtsleer:

• C.J. VANHOUDT en W. CALEWAERT, Belgisch Strafrecht, Antwerpen, E.Story-Scientia, 1976, nr. 1980, die overwegen: “Dienvolgens, indien de nieuwe, thans te beoordelen feiten gepleegd werden op een tijdstip dat de vroegere criminele of correctionele veroordeling van meer dan 6 maand nog niet onherroepelijk was geworden, kan het uitstel verleend worden;

• P. VAN DROOGHENBROECK, “Commentaire de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation”, RDPC 1964-65, p. 750.

• L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven, Acco, 1990, p. 522, nrs. 967-969, die zelfs uitdrukkelijk voorhouden dat het volstaat dat de veroordeling in kracht van gewijsde is gegaan, zonder aan te duiden of dit al dan niet op het ogenblik van het plegen van de nieuwe feiten moet worden beoordeeld;

• R. CHARLES, “Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie – Overzicht – Toepassingsmodaliteiten”, RW 1964-65, kol. 405-406;

• Ch. VAN DEN WIJNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2009, p. 508-510.

J. DE CODT, “Le nouvel article 65 du Code pénal ou la législation du délit collectif”, JT 1995, 289-293; P.

• HOET, “Het ne bis in idem-beginsel in het grensoverschrijdend strafrechtsverkeer: het gezag van gewijsde van Belgische en vreemde strafvonnissen”, CABG, 2004/1, 12-18.

• C.J. VANHOUDT en W. CALEWAERT, Belgisch Strafrecht, Antwerpen, E.Story-Scientia, 1976, nrs. 625-628; P.

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 19/05/2011 - 21:50
Laatst aangepast op: do, 19/05/2011 - 21:50

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.