-A +A

Stilzwijgende aanvaarding factuur

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Koophandel
Plaats van uitspraak: Gent
Datum van de uitspraak: 
don, 27/09/2007
Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2010-2011
Pagina: 
1743
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

[...]

«Uit het gebrek aan bewijs van een tijdig en regelmatig protest na de niet-betwiste ontvangst van de factuur dient overeenkomstig een gevestigde rechtsleer en rechtspraak in handelszaken te worden afgeleid dat verweerster stilzwijgend heeft aanvaard dat wat door eiseressen in de factuur werd bevestigd, overeenstemt met de overeenkomst, zodat deze factuur de overeenkomst bewijst.

«Het na dagvaarding nog gevoerde verweer omtrent de door de aanvaarde facturen van eiseres gefactureerde bedragen is te laat en kan dan ook niet in aanmerking worden genomen.

«De vaststaande aanvaarding van de factuur betekent dat diegene die zich op de factuur beroept voldoende bewezen heeft dat deze correspondeert met de werkelijkheid en dus de verbintenis van de tegenpartij aantoont waarvan het tegenbewijs niet is toegelaten (cf. Kh. Kortrijk 20 april 1995, AJT 1994-95, p. 575; G.L. Ballon, «Over het protesteren van een factuur», AJT 1994-95, p. 578, nr. 3)».
 

[...]

Noot: 

zie ook Vredegerecht te Zomergem, 3 juni 2011, RW 2011-2012, 1656

4.3. Gelet op de vertrouwensleer zijn bovendien ook de factuurvoorwaarden concreet in dit dossier tegenwerpelijk aan de verweerders.

In tegenstelling tot handelaars, rust op particulieren niet de plicht om op facturen of brieven te reageren wanneer niet wordt ingestemd met de inhoud ervan. Bijgevolg mag een louter stilzwijgen van de geadresseerde, niet-handelaar, niet als een aanvaarding van de inhoud van een factuur of de toegestuurde briefwisseling worden opgevat. Hoewel ten opzichte van niet-handelaars het vermoeden van aanvaarding van de factuur bij afwezigheid van protest dus niet wordt aanvaard, is het niet a priori uitgesloten dat ook het stilzitten van een niet-handelaar bij de ontvangst van de factuur toch als een aanvaarding ervan geldt. Uit het stilzwijgen kan pas een aanvaarding worden afgeleid, voor zover dit omstandig is.

De verweerders betwisten niet de aan hen geadresseerde factuur van 21 juni 2010 te hebben ontvangen. Er is zelfs geen betwisting over de datering van die factuur.

Het zou echter nog tot 14 december 2010 duren alvorens de verweerders de eiseres laten weten dat zij enkel hebben betaald wat zij meenden, volgens de overeenkomst, verschuldigd te zijn.

Het spreekt voor zich dat een dergelijke reactie rijkelijk laat is, zeker gelet op de diverse aanmaningen die voorheen al aan de verweerders waren verzonden en waarop al evenmin een reactie kwam. De brief van 14 december 2010 is kennelijk een reactie op de aanmaning van de advocaat van de eiseres van 4 oktober 2010. Ook die reactie is natuurlijk zeer erg laat.

De verweerders betaalden al op 6 juli 2010 – zonder enig protest op de facturatie te formuleren (zie supra) – een bedrag van 555 euro. Die betalingsopdracht vermeldt niet dat het gaat over een betaling van een niet betwist deel van de factuur onder voorbehoud van alle rechten.

De houding van de verweerders moet om de voormelde redenen, zij het stilzwijgend, in het geheel der begeleidende omstandigheden als een toestemming met de facturatie, met inbegrip van de factuurvoorwaarden, worden uitgelegd. De verweerders waren op basis van de vertrouwensleer ertoe gehouden tijdig te protesteren. Het laten voorbijgaan van een dermate lange periode zonder enige reactie is niet ernstig, gelet op de voorbehoudsloze gedeeltelijke betaling en mede gelet op de verzending van de BTW-verklaring (zie al supra).

Het omstandig stilzwijgen van de verweerders in de geschetste omstandigheden kan in casu als een niet zuiver mondelinge buitengerechtelijke bekentenis worden beschouwd (Antwerpen 17 mei 1995, AJT 1995-96, 60).

Gelet op het voormelde omstandige stilzwijgen hebben de verweerders ook het in de factuur opgenomen interest- en schadebeding aanvaard.

De eiseres heeft de beide voormelde bedingen vrijwillig herleid, zodat de gevorderde bedragen beantwoorden aan datgene wat ten tijde van de contractsluiting redelijkerwijze voorzienbaar was. De vorderingen ter zake zijn billijk en gematigd.

...

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 13/06/2011 - 21:23
Laatst aangepast op: di, 12/05/2015 - 14:14

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.