-A +A

Schuldvergelijking na faillissement voor samenhangende schuldvorderingen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 28/09/2017
A.R.: 
C.17.0211.N

Indien gelet op het gelijkheidsbeginsel tussen schuldeisers schuldvergelij-king na faillissement in beginsel is uitgesloten, dan lijdt deze regel uitzondering wanneer tussen de schuldvorderingen een nauwe samenhang bestaat, ook al zijn de voorwaarden voor schuldvergelijking eerst na het faillissement in vervulling gegaan.

Afstand van recht dient beperkend te worden uitgelegd. Een stilzwijgende afstand wordt niet vermoed en kan slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitleg vatbaar zijn.

Een aangifte van een schuldvordering in het faillissement van de schuldenaar, kan bijgevolg, in beginsel, niet worden uitgelegd als een afstand van het recht om een beroep te doen op schuldvergelijking met een tegenvordering vanwege de gefailleerde.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
1543
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

NV Van D.F.B. t/ Faillissement CVBA E.P.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 26 november 2015.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

...

Tweede onderdeel

2. Indien, gelet op het gelijkheidsbeginsel tussen schuldeisers, schuldvergelijking na faillissement in beginsel is uitgesloten, dan lijdt deze regel uitzondering wanneer tussen de schuldvorderingen een nauwe samenhang bestaat, ook al zijn de voorwaarden voor schuldvergelijking pas na het faillissement in vervulling gegaan.

3. Afstand van recht dient beperkend te worden uitgelegd. Een stilzwijgende afstand wordt niet vermoed en kan slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitleg vatbaar zijn.

Een aangifte van een schuldvordering in het faillissement van de schuldenaar kan bijgevolg in beginsel niet worden uitgelegd als een afstand van het recht om een beroep te doen op schuldvergelijking met een tegenvordering van de gefailleerde.

4. Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat:

– cvba E.P. de eiseres op 14 juni 2010 heeft gedagvaard om de overeenkomst tussen de partijen te ontbinden en tot betaling van schadevergoeding;

– de eiseres een tegeneis heeft ingesteld strekkende tot schadevergoeding wegens niet-nakoming van de overeenkomst en contractuele kortingen;

– cvba E.P. op 21 juni 2010 failliet werd verklaard en het geding werd verdergezet door de verweerders q.q.;

– de eiseres aangifte heeft gedaan van haar vordering in het faillissement;

– deze vordering in het beroepen vonnis wordt begroot op 86.086,95 euro;

– de appelrechters de schuldvordering van de verweerders begroten op 75.000 euro;

– de eiseres aanspraak maakt op schuldvergelijking met haar schuldvordering op de gefailleerde.

5. De appelrechters die vaststellen dat de schuldvordering van de eiseres en die van de gefailleerde voortvloeien uit eenzelfde overeenkomst en die oordelen dat de eiseres «zich ten onrechte op compensatie [beroept] met hetgeen zij aan de curator verschuldigd is», aangezien de schuldvordering van de eiseres werd opgenomen in het passief van het faillissement, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Noot: 

• R. Houben, Wettelijke of gerechtelijke schuldvergelijking na samenloop met de vordering tot schadevergoeding wegens de ontbinding van een lopende overeenkomst door de curator, Noot onder Cass. 04/02/2011 in RW 2011-2012, 488

TPR 1989:
1657 Compensatie en concursus creditorum - klik hier - 
Dirix E. en Kortmann S.C.J.J.

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 19/05/2018 - 18:48
Laatst aangepast op: ma, 21/05/2018 - 14:47

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.