-A +A

Schoorsteenarrest

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
woe, 06/04/1960

In het baanbrekend arrest van het Het Hof van Cassatie, gekend onder de naam "schoorsteenarrest", werden de krachtlijnen van de theorie van de burenhinder vastgelegd.

Het hof van Cassatie oordeelde in dit arrest van 06/04/1960 dat art. 544 BW aan iedereen een gelijkwaardig genot van zijn eigendom
toestaat.

Hieruit vloeit volgens het Hof voort dat het evenwicht tussen twee aanpalende erven steeds moet gevrijwaard blijven.

De voorliggende feiten betrof de discussie tussen twee buren.

Eén van de buren verhoogde de gemeenschappelijke muur conform het recht verleend door artikel 658 Burgerlijk wetboek.

Uittreksel uit het burgerlijk wetboek:

Art. 658. Ieder medeëigenaar mag de gemene muur hoger doen optrekken; doch hij alleen moet de kosten van de verhoging betalen, alsook de herstellingen tot onderhoud van hetgeen zich boven de hoogte van de gemene afsluiting bevindt, en bovendien een vergoeding voor de last naar evenredigheid van de verhoging en volgens de waarde.

De feitenrechter oordeelde dat dit evenwicht verstoord is en veroordeelde een buur tot het verhogen van de schoorsteen, los van enige fout.

Door het rechtmatig en dus niet foutief verhogen van de muur trok de schouw van de buurman niet meer.

De feitenrechter oordeelde dat de bouwer geen fout had begaan (en dus niet veroordeeld kon worden tot schadevergoeding). Anderzijds bracht de daad wel  hinder teweeg, die de normale burenhinder te boven gaat. De feitenrechter veroordeelde de muurbouwende buurman tot het verhogen van de schouw.

Het Hof van Cassatie aanvaardt deze juridische gevolgtrekking als een noodzakelijke compensatie voor het (strijdige) eigendomsdomrecht en ter herstel van het evenwicht tussen beide buren, zelfs los van enige fout.
 

 

Publicatie
tijdschrift: 
Pas.
Jaargang: 
1960, I
Pagina: 
915
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Uittreksel uit het arrest

Overwegende dat artikel 544 Burgerlijk Wetboek aan elke eigenaar het recht toekent normaal het genot van zijn zaak te hebben;

Dat, aangezien naburige eigenaars sindsdien een gelijk recht op genot hebben, hieruit blijkt dat, wanneer eenmaal tussen de eigendommen de betrekkingen vastgesteld zijn rekening houdende met de uit het nabuurschap voortvloeiende normale lasten, het aldus geschapen evenwicht in stand moet worden gehouden tussen de respectieve eigenaars;

Overwegende dat de eigenaar van het onroerend goed die door een niet-foutief feit dit evenwicht verbreekt, bij het opleggen aan een naburige eigenaar van een stoornis die de maat van de gewone buurschapsnadelen overschrijdt, hem een rechtmatige en passende compensatie, waardoor het evenwicht hersteld wordt, verschuldigd is;

Dat immers, daar hij zodoende het eigendomsrecht van zijn nabuur krenkt, hij hem moet schadeloosstellen overeenkomstig de traditie en het algemeen beginsel dat vastgelegd is, onder meer in artikel 11 van de Grondwet.

 

 

Noot: 

Publicatie van dit arrest: Cass. 6 april 1960, Pas. 1960, I, 915, conclusie advocaat-generaal Mahaux, Arr. Cass. 1960, 722, J.T. 1960, 339, noot A. DE MEULDER, R.C.J.B., 1960, 257, noot J. DABIN, R.G.A.R. 1960, nr. 6.557, noot R.O. DALCQ.

zie ook: Rb. Nijvel 31 maart 1982, EVUE GENERALE DES ASSURANCES ET DES RESPONSABILITES 1984, p. 10828

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 02/02/2018 - 17:46
Laatst aangepast op: vr, 02/02/2018 - 17:46

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.