-A +A

Scholengroep zonder rechtspersoonlijkheid kan geen rechtsvordering instellen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Vredegerecht
Plaats van uitspraak: Antwerpen
Datum van de uitspraak: 
don, 05/03/2015

Een scholengroep van het gemeenschapsonderwijs heeft bgeen rechtspersoonlijkheid en kan geen vordering in rechte instellen.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2015-2016
Pagina: 
316
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Scholengroep 2 Forum van het GO onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap t/ L.

1. De Scholengroep 2 Forum van het GO onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (hierna kortweg: Forum) heeft op 24 december 2014 L. gedagvaard, zowel in eigen naam als in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van haar dochter L., in betaling van volgende schoolfacturen: (...).

2.1. Bij behandeling van de zaak ter terechtzitting heeft de vrederechter zich afgevraagd of de vordering van Forum wel ontvankelijk is, omdat zij het betwijfelde of Forum wel rechtspersoonlijkheid heeft. De vraag naar het al dan niet voorhanden zijn van rechtspersoonlijkheid van partijen is van openbare orde en dient bijgevolg door de rechter ambtshalve onderzocht te worden.

De vrederechter heeft de raadsman van Forum de mogelijkheid gegeven om over deze vraag standpunt in te nemen, wat deze gedaan heeft, zodat de vrederechter hierbij over dit aspect een beslissing zal nemen.

2.2. Naar Belgisch recht is het zo dat wie geen rechtspersoonlijkheid bezit, niet in rechte kan optreden, noch als eiser noch als verweerder. Entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid kunnen in de regel niet in rechte optreden. De vordering ingesteld door een eiser zonder rechtspersoonlijkheid is als gevolg hiervan onontvankelijk (vgl. J. Laenens, K. Broeckx, D. Scheers en P. Thiriar, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 78-80).

De partij die in deze zaak heeft gedagvaard, is luidens de dagvaarding, “Scholengroep 2 Forum van het GO onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar algemeen directeur de heer F. Van H., met ondernemingsnummer (...) en zetel gevestigd te (...)”.

De vrederechter is van oordeel dat deze partij geen rechtspersoonlijkheid heeft, omdat daarvan geen melding wordt gemaakt in de dagvaarding en volgens art. 3 van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 (enkel) Het Gemeenschapsonderwijs een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid is (Cass. 18 oktober 2011, Arr.Cass. 2011, 2123). Dienaangaande kan worden verwezen naar volgende motivering in voormeld cassatiearrest:

“Krachtens art. 3 van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 wordt onder de benaming “het Gemeenschapsonderwijs” een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid opgericht.

“Art. 5, § 1 van datzelfde decreet bepaalt dat scholengroepen het mesoniveau zijn van de bestuursniveau van het Gemeenschapsonderwijs. De scholengroepen worden krachtens art. 5, § 3 van het decreet bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een college van directeurs en een algemene directeur.

“Krachtens art. 5, § 5 van het decreet dragen de raden van bestuur van de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de juridische aansprakelijkheid voor de door het decreet verleende bevoegdheden en voeren zij de op hun door het decreet verleende bevoegdheden betrekking hebbende gedingen. Voor alle bevoegdheden die behoren tot de bevoegdheid van de scholengroep of de scholen, vertegenwoordigt de algemeen directeur krachtens art. 30, § 3 van het decreet het Gemeenschapsonderwijs in en buiten rechte.

“Hieruit volgt dat scholengroepen geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid hebben die afgescheiden is van de instelling die is opgericht onder de benaming “het Gemeenschapsonderwijs””.

Bij gebrek aan rechtspersoonlijkheid is de vordering van Forum onontvankelijk.

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 19/10/2015 - 14:36
Laatst aangepast op: ma, 19/10/2015 - 14:36

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.