-A +A

Schadevergoeding wegens verkeersagressie en bevoegdheid vrederechter

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Arrondissementsrechtbank
Plaats van uitspraak: Oost-Vlaanderen
Datum van de uitspraak: 
maa, 21/03/2016

Uit de vaststelling dat de politierechtbank niet wordt vermeld in art. 563, tweede lid Ger.W. kan worden afgeleid dat de politierechtbank enkel bevoegd is voor tegenvorderingen die strekken tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval of van tegenvorderingen inzake tergend en roekeloos geding (Arrondrb. Mechelen 28 februari 2007, T.Pol. 2007, 165). Schade ten gevolge van verkeersagressie valt derhalve niet onder de bevoegdheid van de politierechtbank (Arrondrb. Leuven 27 mei 2015, T.Pol. 2015, 80).

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
755
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Van H. t/ D’A. en NV B.V.

1. Antecedenten

Met gedinginleidende dagvaardingen betekend op respectievelijk 22 april 2015 en 24 april 2015 vordert eiser dat eerste verweerder exclusief aansprakelijk zou worden gesteld voor het verkeersongeval van 6 februari 2011 ter hoogte van de Seminariestraat te Gent, derhalve beide verweerders (tweede verweerster in haar hoedanigheid van WAM-verzekeraar van eerste verweerder) in solidum te horen veroordelen tot betaling van de voertuigschade door eiser geleden en begroot op 1 206 euro, vermeerderd met de vergoedende en de gerechtelijke rente alsook tot alle kosten van het geding.

Verweerders betwisten de aansprakelijkheid van eerste verweerder voor de aanrijding (eiser zou intentioneel achteruit zijn gereden teneinde een aanrijding te veroorzaken). Bij tegeneis vordert eerste verweerder de veroordeling van eiser in betaling van een schadevergoeding van 2 408,16 euro, samengesteld uit 1 414,16 euro voertuig- en aanverwante schade en 994 euro voor lichamelijke schade (schade opgelopen ten gevolge van slagen die door eiser aan eerste verweerder zouden zijn toegebracht na het ongeval).

Met vonnis van 21 januari 2016, op tegenspraak gewezen, verklaart de Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, rechtsprekend in burgerlijke zaken, de hoofdeis ontvankelijk en gegrond en statuerend over de tegenvordering van eerste verweerder tegen eiser voor wat het onderdeel van de tegenvordering dat betrekking heeft op de voertuigschade betreft, ontvankelijk maar ongegrond. De rechtbank verwijst de zaak betreffende het onderdeel van de tegenvordering dat betrekking heeft op de lichamelijke schade ten gevolge van de opzettelijke slagen betreft, ambtshalve naar de arrondissementsrechtbank.

2. Beoordeling

Krachtens art. 30 Ger.W. zijn rechtsvorderingen samenhangend wanneer zij onderling zo nauw verbonden zijn dat het wenselijk is ze samen te behandelen en te berechten teneinde oplossingen te vermijden die onverenigbaar kunnen zijn wanneer de zaken afzonderlijk worden berecht.

Enkel de bodemrechter beschikt in dat verband over een in cassatie onaantastbare appreciatiebevoegdheid en beslist aldus autonoom of rechtsvorderingen als samenhangende zaken kunnen worden behandeld (Arrondrb. Luik 16 november 2000, JLMB 2001, 471; Pol. Brussel 14 december 2009, VAV 2010, 288, noot).

In deze zaak kan de arrondissementsrechtbank derhalve slechts vaststellen dat de verwijzende rechter samenhang onderkende tussen de hoofdvordering en de tegenvordering voor wat betreft de voertuigschade en geen samenhang tussen het gedeelte van de tegenvordering dat betrekking heeft op de schade ontstaan na het ongeval ten gevolge van opzettelijke slagen en het gedeelte van de tegenvordering dat betrekking heeft op de voertuigschade, omdat beide onderdelen van de schade-eis betrekking hebben op verschillende feiten en beweerde fouten, die een verschillende beoordeling vereisen en die geen risico op tegenstrijdige beslissingen bij afzonderlijke berechting opleveren.

Wanneer de verwijzende rechter derhalve vaststelt dat er geen samenhang is tussen beide onderdelen van de vordering en hij vaststelt dat het onderdeel van de tegenvordering (lichamelijke schade ten gevolge van opzettelijke slagen) misschien niet tot zijn bevoegdheid behoort, dient de zaak verwezen te worden naar de arrondissementsrechtbank (M. Baetens-Spetschinky en J.S. Lenaerts, “Actualités en matière de compétence (octobre 2010 – septembre 2013)” in Actualités de droit judiciaire, C.U.P. Larcier november 2013, p. 116-117 nr. 44; Pol. Brugge 9 november 2010, RW 2011-12, 414; Kh. Bergen 10 mei 2011, JT 2011, 609; Arrondrb. Luik 26 juni 2014, P&B 2014, 147).

De politierechtbank is krachtens art. 601bis Ger.W. bevoegd om uitspraak te doen over elke vordering die verband houdt met de vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval. Het betreft een exclusieve, maar tegelijk begrensde bevoegdheid (Cass. 27 februari 1997, RW 1997-98, 676).

Uit de vaststelling dat de politierechtbank niet wordt vermeld in art. 563, tweede lid Ger.W. kan worden afgeleid dat de politierechtbank enkel bevoegd is voor tegenvorderingen die strekken tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval of van tegenvorderingen inzake tergend en roekeloos geding (Arrondrb. Mechelen 28 februari 2007, T.Pol. 2007, 165). Schade ten gevolge van verkeersagressie valt derhalve niet onder de bevoegdheid van de politierechtbank (Arrondrb. Leuven 27 mei 2015, T.Pol. 2015, 80).

Voor het onderdeel van de tegenvordering (lichamelijke schade voor een bedrag van 994 euro) is krachtens art. 590 Ger.W. ratione materiae, ratione summae en ratione loci dan ook het Vredegerecht van het eerste kanton Gent bevoegd.

 

Noot: 

A. Vandeplas, De bevoegdheid van de politierechter bij een opzettelijke aanrijding, RW 2010-2011, 461
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 14/02/2017 - 15:03
Laatst aangepast op: di, 14/02/2017 - 15:03

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.