-A +A

Schadevergoeding in natura is de regel

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
maa, 03/04/2017
A.R.: 
S.16.0039.N

De uitvoering in natura is de normale wijze van gedwongen uitvoering zowel van de verbintenissen op iets te doen als van die om iets niet te doen; allen wanneer die uitvoering in natura niet of niet meer mogelijk is moet de uitvoering door het gelijkwaardige geschieden. (Artt. 1142, 1143 en 1144 B.W.).

Herstel van de schade in natura is de normale wijze van vergoeding van schade; de rechter is bijgevolg verplicht het herstel van de schade in natura te bevelen wanneer het slachtoffer dit vordert of de aansprakelijke dit aanbiedt en deze wijze van herstel bovendien mogelijk is en geen rechtsmisbruik uitmaak

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
1414
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR. nr. S.16.0039.N

NV De M. t/ P.V.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Arbeidshof te Brussel van 24 april 2015.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Tweede onderdeel

1. Art. 1382 BW verplicht degene door wiens schuld aan een ander schade is ontstaan, deze integraal te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde zo goed als mogelijk moet worden geplaatst in de toestand waarin hij zou zijn gebleven indien de fout niet was gepleegd.

2. Herstel van de schade in natura is de normale wijze van vergoeding van schade.

3. De rechter is bijgevolg verplicht het herstel van de schade in natura te bevelen wanneer het slachtoffer dit vordert of de aansprakelijke dit aanbiedt en deze wijze van herstel bovendien mogelijk is en geen rechtsmisbruik uitmaakt.

4. De appelrechters stellen vast dat:

– de eiseres subsidiair vordert, indien het arbeidshof van oordeel zou zijn dat de vordering van de verweerster niet verjaard zou zijn, het herstel van de schade te bevelen door het alsnog betalen van de niet-betaalde socialezekerheidsbijdragen aan de RSZ;

– de vordering van de verweerster zoals gesteld in haar beroepsconclusie, strekt tot toekenning van een schadevergoeding bij equivalent, aangezien zij de veroordeling vordert van de eiseres tot betaling van de vergoeding van de schade geleden ingevolge de niet-betaling door haar ex-werkgever van de socialezekerheidsbijdragen aan de RSZ.

5. De appelrechters die weigeren in te gaan op het aanbod van de eiseres om de schade te herstellen door haar te veroordelen tot het alsnog betalen van de niet-betaalde socialezekerheidsbijdragen aan de RSZ, op grond dat de verweerster niet langer schadevergoeding in natura vraagt, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

...

Noot: 

P. Dion en Y. Stevens, Herstel in natura in het socialezekerheidsrecht: een (on)gewenste exoot?, RW 2017-2018, 1414

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 03/05/2018 - 14:42
Laatst aangepast op: do, 03/05/2018 - 14:42

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.