-A +A

Samenvattende memorie en raad van State

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Raad van State
Datum van de uitspraak: 
din, 21/05/2013

Een procespartij voor de raad van state mag zich in de memorie van wederantwoord niet louter beperken tot een soort repliek op de memorie van antwoord, enkel met betrekking tot het belang, zonder het middel zelf te hernemen of samen te vatten en zonder aan te geven van welke bepalingen de schending wordt opgeworpen. Immers, aldus is niet voldaan aan het in art. 14, derde lid van het KB van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatieprocedure bij de Raad van State uiteengezette vereiste van een samenvattende memorie.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2013-2014
Pagina: 
466
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

X t/ Belgische Staat, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Arrest nr. 223.526

I. Voorwerp van het beroep

1. Het cassatieberoep, ingesteld op 17 augustus 2012, strekt tot de vernietiging van het arrest nr. 84.883 van 19 juli 2012 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

...

IV. Onderzoek van de middelen

4. Inzake het enige in het verzoekschrift tot cassatie opgeworpen middel dient te worden gewezen op art. 14, derde lid van het KB van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatieprocedure bij de Raad van State, dat als volgt luidt: “De memorie van wederantwoord of de toelichtende memorie heeft de vorm van een samenvattende memorie waarin alle argumenten van de verzoekende partij op een rij worden gezet. Behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft, doet de Raad van State uitspraak op basis van de samenvattende memorie”.

In het aan dat besluit voorafgaande verslag aan de Koning wordt bovendien vermeld: “De samenvattende memorie dient de argumenten van het verzoekschrift en van de memorie van wederantwoord als een geordend geheel weer te geven. De verzoekende partij, die moet worden bijgestaan door een advocaat, wordt er aldus toe gebracht een allesomvattend overzicht in te dienen, dat de uiteenzetting van de feiten bevat, haar eventuele antwoorden op excepties van niet-ontvankelijkheid en haar middelen in één enkele, pertinente argumentering. (...). Het gevolg van de verplichting om een samenvattende memorie in te dienen is dat de Raad van State in beginsel geen uitspraak meer hoeft te doen op basis van de uiteenzetting van de feiten en middelen vervat in het verzoekschrift”.

Het doel van die bepaling is de vereenvoudiging van het onderzoek van het cassatieberoep door het de Raad van State mogelijk te maken uitspraak te doen op basis van één enkel procedurestuk van een verzoekende partij, namelijk de samenvattende memorie.

5. Te dezen neemt de memorie van wederantwoord niet de vorm van een samenvattende memorie aan. De verzoekster beperkt zich tot een soort repliek op de memorie van antwoord, enkel met betrekking tot het belang en zonder het middel zelf te hernemen of samen te vatten. In de memorie van wederantwoord wordt zelfs niet meer aangegeven van welke bepalingen de schending wordt opgeworpen. Een dergelijke uiteenzetting voldoet niet aan het hierboven uiteengezette vereiste van een samenvattende memorie.

Derhalve dient over het oorspronkelijk opgeworpen middel geen uitspraak te worden gedaan en wordt het cassatieberoep verworpen.

...
 

Noot: 

Raad van State nr. 222.017, 11 januari 2013, RABG, 2014/7, 452, met noot S. Lust, De samenvattende memorie in de cassatieprocedure voor de raad van State.

De memorie van wederantwoord of de toelichtende memorie heeft de vorm van een samenvattende (beter synthese) memorie waarin alle argumenten van de verzoekende partij op een rij gezet worden. Behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en de middelen betreft, doet de Raad van State uitspraak op basis van de samenvattende memorie.

De smenevattende memorie dient de argumenten van het verzoekschrift en van de memorie van wederantwoord als een geordend geheel weer te geven. De verzoekende partij, die moet worden bijgestaan door een advocaat, wordt er aldus toe gebracht een allesomvattend overzicht in te dienen, dat de uiteenzetting van de feiten bevat, haar eventuele antwoorden op de excepties van niet-ontvankelijkheid en haar middelen in één enkele, pertinente argumentering.

Het gevolg van de verplichting om een samenvattende memorie in te dienen, is dat de raad van state in beginsel geen uitspraak meer hoeft te doen op basis van de uiteenzetting van de feiten en middelen vervat in het verzoekschrift.

Het doel van die bepaling is de vereenvoudiging van het onderzoek van het cassatieberoep door de raad van state mogelijk te maken uitspraak te doen op basis van één enkel procedurestuk van de verzoekende partij, met name de samenvattende memorie.


Administratie cassatie Raad van State, zie themanummer RABG 2014/7

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 01/12/2013 - 04:54
Laatst aangepast op: ma, 23/06/2014 - 15:05

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.