-A +A

Rechtsplegingsvergoeding pro deo rechtsbijstand en tweedelijnsbijstand

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 10/11/2011
A.R.: 
C.11.0456N
Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2012-2013
Pagina: 
177
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

1. Krachtens art. 1022, vierde lid Ger.W. wordt, indien de in het ongelijk gestelde partij de tweedelijns juridische bijstand geniet, de rechtsplegingsvergoeding vastgelegd op het door de Koning vastgestelde minimum, tenzij in geval van een kennelijk onredelijke situatie; de rechter motiveert in het bijzonder zijn beslissing op dat punt.

2. De artikelen 508/1 e.v. Ger.W. regelen de juridische tweedelijnsbijstand. De artikelen 664 e.v. Gerechtelijk Wetboek regelen de rechtsbijstand.

3. Uit deze afzonderlijke regelingen en de onderscheiden aard van de kosten waarvoor tweedelijns juridische bijstand en rechtsbijstand wordt verleend, volgt dat de afwijkende regeling van art. 1022, vierde lid Ger.W. niet van toepassing is op de in het ongelijk gestelde partij die enkel rechtsbijstand geniet.

Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.


 

Noot: 

NOOT onder voormeld arrest in het RW, S. Voet  – Rechtsplegingsvergoeding en juridische tweedelijnsbijstand 

Zie ook:

• S. Voet, «Rechtsplegingsvergoeding per gerechtelijke band: Where will it all end?»,, Kantteking RW 2010-2011, 888

• Stefaan Voet Rechtsplegingsvergoeding bij een gemengde vorderiing Hof van Cassatie hakt de knoop door, noot onder Cass. 15 januari 2010, RW 2010-2011, 874.

Met toelichting over de verschillende standpunten inzake rechtsplegingsvergoedingen bij meerdere vorderingen gelardeerd met rechtspraak en rechtleer.

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 23/09/2012 - 13:01
Laatst aangepast op: zo, 23/09/2012 - 13:01

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.