-A +A

Rechtsplegingsvergoeding kan niet hoger zijn dan de advocaatskosten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Grondwettelijk hof (arbitragehof)
Datum van de uitspraak: 
don, 18/12/2008
A.R.: 
182/2008

Rechtsplegingsvergoeding sinds W. 21 april 2007: “forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij”. Zij houdt geen enkele andere vergoeding in en kan derhalve ook niet van aard zijn om andere eventuele schade of vergoeding te dekken vreemd aan de advocaatskosten.
Gelet op de appreciatiebevoegdheid van de rechter kan derhalve de rechtsplegingsvergoeding herleid worden tot de werkelijke of redelijke staat van onkosten en erelonen.

 

Het recht op de toegang tot de rechter, dat een wezenlijk aspect van het recht op een eerlijk proces vormt, is fundamenteel in een rechtsstaat. Vanuit zorg daarvoor heeft de wetgever ervoor gekozen de verhaalbaarheid strikt te omlijnen, door de stijging van het bedrag van de rechtsplegingsvergoedingen te beperken en aan de rechter een beoordelingsbevoegdheid toe te kennen waardoor hij dat bedrag – binnen de perken van het KB 26 oktober 2007 – kan aanpassen. Zo kan er rekening worden gehouden met bijzondere omstandigheden en met name met de financiële draagkracht van de in het ongelijk gestelde partij. De regeling maakt het mogelijk de gevolgen van de verhaalbaarheid te beperken voor de partij die het proces verliest en niet over aanzienlijke financiële middelen beschikt. De wetgever heeft daarbij niet op onredelijke wijze gebruik gemaakt van de beoordelingsvrijheid waarover hij beschikt

Publicatie
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Noot: 

Immers enkel de partijen die tijdens een aanleg de bijstand van een advocaat genoten of erdoor vertegenwoordigd werden, kunnen aanspraak maken op de voor die aanleg in art. 1022 bedoelde rechtsplegingsvergoeding. Procespartijen die in persoon verschijnen of die niet verschijnen kunnen geen rechtsplegingsvergoeding vorderen (Cass. AR P.13.1001.F, 20 november 2013; Cass. AR F.12.0004.N, 15 maart 2013; Cass. AR C.09.0042.N, 11 maart 2010; Cass. AR P.09.0850.N, 15 december 2009).

• S. Voet, «Rechtsplegingsvergoeding per gerechtelijke band: Where will it all end?»,, Kantteking RW 2010-2011, 888

• Stefaan Voet Rechtsplegingsvergoeding bij een gemengde vorderiing Hof van Cassatie hakt de knoop door, noot onder Cass. 15 januari 2010, RW 2010-2011, 874.

Met toelichting over de verschillende standpunten inzake rechtsplegingsvergoedingen bij meerdere vorderingen gelardeerd met rechtspraak en rechtleer.

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 25/09/2014 - 20:18
Laatst aangepast op: do, 25/09/2014 - 20:18

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.