-A +A

Rechtsplegingsvergoeding en afstand van geding

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Eerste Aanleg
Plaats van uitspraak: Gent
Datum van de uitspraak: 
din, 21/04/2009
Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2009-2010
Pagina: 
682
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Burgerlijke Rechtbank te Gent, 14e Kamer – 21 april 2009

samenvatting

Bij van afstand van geding is er in eigenlijke zin geen in het gelijk of ongestelde partij. Toch kan de rechter, gelet op de omstandigheden van de zaak een partij als in het gelijk gestelde partij beschouwen en zodoende de andere partij veroordelen tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding.

tekst van het vonnis

V. t/ M.

...

II. Relevante elementen van het geding

1. De eiseres en de verweerder zijn eigenaars van aanpalende woningen. (...).

2. Daar de eiseres gebouwschade lijdt, beweerdelijk ingevolge verbouwingswerkzaamheden door de verweerder aan zijn woning, stelt zij het onderhavige geding in en beveelt de rechtbank bij tussenvonnis van 27 maart 2007, een deskundigenonderzoek.

3. In de loop van het bedoelde deskundigenonderzoek doet de eiseres, bij conclusie van 9 oktober 2008, afstand van het door haar ingestelde geding.

III. Beoordeling

1. Bij afstand van geding ziet de partij (in casu de eiseres) af van de rechtspleging die zij is begonnen met een hoofdvordering (in casu bij dagvaarding van 14 februari 2007) of met een tussenvordering, zonder dat het onderliggende (subjectieve) recht (en de rechtsvordering) wordt prijsgegeven (art. 820 Ger. W.). Op die manier wil de eiseres in globo afzien van de begonnen rechtspleging.

Afstand van geding is te allen tijde mogelijk in de loop van het geding.

Het staat buiten kijf dat de advocaat van de eiseres daartoe over de in art. 824, tweede lid, Ger. W. vereiste bijzondere volmacht beschikt.

Voor zover als nodig, neemt de verweerder (bij navolgende conclusie van 6 november 2008) die afstand aan (art. 825 Ger. W.).

2. Daar de rechtbank aan de eiseres/de partijen van de afstand akte verleent, brengt zulks het geschil in dezelfde staat als zou er geen geding zijn geweest (art. 826, eerste lid, Ger. W.).

3. Krachtens art. 827 Ger. W. moet de eiseres de gerechtskosten dragen.

De gerechtskosten omvatten onder meer de rechtsplegingsvergoeding, zoals bepaald in (het bij de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat met ingang op 1 januari 2008 gewijzigde) art. 1022 Ger. W. (art. 1018, 6o, Ger. W.).

De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij (art. 1022, eerste lid, Ger. W.).

Hoewel er in casu (strikt gezien) geen daadwerkelijk in het gelijk gestelde partij is, kan, gelet op de context, de verweerder als de in het gelijk gestelde partij worden beschouwd (zie aangaande de rechtsplegingsvergoeding in geval van afstand van geding ook: Brussel 15 april 2008, J.L.M.B. 2008, 1143).

De oorspronkelijke vordering van de eiseres is en was in essentie een (vooralsnog) niet in geld waardeerbare vordering. In dat geval is het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding gelijk aan 1.200 euro (art. 3 van het K.B. van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in art. 1022 Ger. W.).

Mede gelet op de beperkte financiële situatie van de eiseres en op haar verzoek (ook ter terechtzitting van 7 april 2009) herleidt de rechtbank het voormelde basisbedrag tot een bedrag van 500 euro (art. 1022, derde lid, Ger. W.). De beweerde minimale draagkracht van de eiseres blijft echter onbewezen. De rechtbank kan evenmin het beweerde weinig complexe karakter van het voorliggende dossier beamen.

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 24/12/2009 - 13:18
Laatst aangepast op: ma, 21/06/2010 - 21:09

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.