-A +A

Rechter mag zijn rechtsmacht niet delegeren aan deskudige

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 15/11/2012
A.R.: 
C.11.0579.N

Het door de rechter bevolen deskundigenonderzoek mag er alleen toe strekken feitelijke vaststellingen te doen of een technisch advies te geve.(art. 962 Ger.W.).

De rechter mag zijn rechtsmacht niet overdragen. Dat doet hij wanneer hij de deskundige vraagt advies te geven over de gegrondheid van de vordering.

Om na te gaan of de rechter de deskundige gelast vaststellingen te doen of een technisch advies te geven dan wel hem zijn rechtsmacht met betrekking tot de beoordeling van het geschil overdraagt, moet worden onderzocht hoe de opdracht in haar geheel is geformuleerd en moet rekening worden gehouden met alle elementen eigen aan het deskundigenonderzoek, zoals de redenen van het vonnis dat het voormelde onderzoek beveelt, het technisch karakter van de opdracht en de context waarin de deskundige met die opdracht wordt belast. Het kan voorkomen dat de vraag waarop de deskundige een antwoord van technische aard moet geven, gedeeltelijk samenvalt met de vraag waarover de rechter vanuit een juridisch oogpunt uitspraak moet doen.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2013-2014
Pagina: 
1576
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. C.11.0579.N

Vennootschap naar Engels recht A.I.S.I. ltd. t/ NV C.E. in vereffening

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het Hof van Beroep te Brussel van 16 december 2004 en 12 mei 2010.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

Art. 11, eerste lid Ger.W. bepaalt dat de rechters hun rechtsmacht niet kunnen overdragen.

Krachtens art. 962 Ger.W., zoals het op het geschil van toepassing is, kan de rechter, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te geven.

Uit die bepalingen volgt dat het door de rechter bevolen deskundigenonderzoek alleen ertoe mag strekken feitelijke vaststellingen te doen of een technisch advies te geven, en dat de rechter zijn rechtsmacht overdraagt wanneer hij de deskundige vraagt advies te geven over de gegrondheid van de vordering.

Om na te gaan of de rechter de deskundige gelast vaststellingen te doen of een technisch advies te geven dan wel hem zijn rechtsmacht met betrekking tot de beoordeling van het geschil overdraagt, moet worden onderzocht hoe de opdracht in haar geheel is geformuleerd en moet rekening worden gehouden met alle elementen eigen aan het deskundigenonderzoek, zoals de redenen van het vonnis dat het voormelde onderzoek beveelt, het technisch karakter van de opdracht en de context waarin de deskundige met die opdracht wordt belast. Het kan voorkomen dat de vraag waarop de deskundige een antwoord van technische aard moet geven, gedeeltelijk samenvalt met de vraag waarover de rechter vanuit een juridisch oogpunt uitspraak moet doen.

Het bestreden arrest van 16 december 2004 “stelt dokter D.C., geneesheer-psychiater [...] aan als deskundige en belast hem met de volgende opdracht: [...] zeggen of [de verweerder], tussen 1 november 1992 en 18 augustus 1993, in staat was de draagwijdte en de rechtsgevolgen van zijn daden in te schatten, of hij in het volle bezit van zijn geestelijke vermogens was, of hij, wegens zijn gezondheidstoestand, geheel of gedeeltelijk niet in staat was zijn goederen te beheren of in een zodanige toestand van zwakheid verkeerde dat hij niet kon weerstaan aan de minste externe druk die op hem werd uitgeoefend”.

Door de deskundige te gelasten om, in zijn hoedanigheid van psychiater, te antwoorden op vragen die gedeeltelijk samenvallen met vragen die het hof van beroep vanuit een juridisch oogpunt dient te beantwoorden, draagt het voornoemde hof zijn rechtsmacht niet over en schendt het de in dat onderdeel aangegeven wettelijke bepalingen niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

....

Noot: 

Rechstspraak

• Cass. 1 oktober 2010, P&B 2011, 27

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 02/06/2014 - 19:29
Laatst aangepast op: ma, 02/06/2014 - 19:29

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.