-A +A

Procedures met verplichte vereiste van voorafgaandelijke minnelijke regeling

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Vredegerecht
Plaats van uitspraak: Marche-en-Famenne-Durbuy
Datum van de uitspraak: 
din, 25/06/2013

Uittreksel uit het gerechtelijk wetboek

Rechtspleging inzake pacht, recht van voorkoop, recht van uitweg en uitgesteld loon in land- en tuinbouw

Art. 1345. Inzake pacht, recht van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen recht van uitweg en tenzij bij tussenvordering, inzake uitgesteld loon in land- en tuinbouw wordt geen enkele rechtsvordering toegelaten, indien de eiser niet tevoren aan de rechter een schriftelijk of mondeling verzoek heeft gedaan om de toekomstige verweerder ter minnelijke schikking te doen oproepen. De griffie stelt van die vordering proces-verbaal op. Binnen acht dagen na het verzoek roept de rechter de partijen op ter minnelijke schikking; van het verschijnen wordt proces-verbaal opgemaakt. Indien overeenkomst wordt bereikt, worden de bewoordingen ervan vastgesteld in het proces-verbaal en de uitgifte wordt voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging.

Wat de termijnen betreft, die bij de wet verleend worden, heeft het verzoek, ingediend zoals hiervoren wordt gezegd, de gevolgen van een gerechtelijke dagvaarding, mits deze wordt uitgebracht binnen een maand na de datum van het proces-verbaal waaruit blijkt dat de partijen niet tot een minnelijke schikking zijn gekomen.

Gedurende deze voorafgaande poging tot minnelijke schikking kan de rechter, op eigen initiatief of op verzoek van partijen, het advies inwinnen van een technisch adviseur.

De bezoldiging van de door de rechter aangewezen technische adviseur wordt vastgesteld volgens een tarief bepaald door de Koning. Zij komt voor de helft ten laste van elke partij, behalve dat zij bij gebreke van minnelijke schikking en in geval van geschil, op verzoek van de winnende partij ten laste wordt gebracht van de verliezende partij, onverminderd artikel 1017.

Voorafgaandelijk aan een procedure een procedure tot het bekomen van recht van uitweg , dient conform artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek een oproepingplaats te vinden in minnelijke schikking.
Deze exceptie dient evenwel voor elk verweer (in limine litis opgeworpen). Indien dit verweer aldus tijdig wordt ingeroepen is de vordering tot het bekomen van een uitweg onontvankelijk.
Vredegerecht Marche-en-Famenne 25 juni 2013 tijdschrift van vrederechters 2014,555
 

Publicatie
tijdschrift: 
Tijdschrift van de Vrederechters
Uitgever: 
die Keure
Jaargang: 
2014
Pagina: 
555
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 06/09/2017 - 15:37
Laatst aangepast op: wo, 06/09/2017 - 15:37

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.