-A +A

probatievoorwaarde slachtoffer vergoeden

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
woe, 10/11/2010
A.R.: 
P.10.1548.F

De rechter kan als probatievoorwaarde de verplichting opleggen om het slachtoffer te vergoeden

zie ook R. CHARLES, Suspension, sursis et probation, R.P.D.B., aanvulling dl. IV, nr. 242.

Publicatie
tijdschrift: 
RABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2011/8
Pagina: 
603
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. P.10.1548.F
R. M.,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, correctionele kamer, van 22 juni 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Het middel voert aan dat het arrest, door als voorwaarde voor de uitgesproken probatiemaatregel de volledige schadevergoeding van de benadeelde partijen op te leggen, al was het maar door met hen en onder toezicht van de justitieassisent een uitstel van betaling overeen te komen, artikel 8, § 2, Probatiewet schendt. Volgens de eiser staat dergelijke voorwaarde onrechtstreeks gelijk aan lijfsdwang.
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet blijkt dat de rechter als probatievoorwaarde de verplichting kan opleggen om het slachtoffer te vergoeden.
Bovendien kan de probatiecommissie, krachtens artikel 12, § 1, Probatiewet, de bij de rechterlijke beslissing gestelde voorwaarden geheel of ten dele opschorten, ze nader omschrijven of aanpassen aan de omstandigheden.

Daaruit volgt dat de appelrechters, door het probatieuitstel aan de door hen gepreciseerde voorwaarde te koppelen, terwijl zij niet hebben beslist de eiser een vrijheidsberovende straf op te leggen ingeval hij in gebreke zou blijven om de slachtoffers te vergoeden, de aangevoerde bepaling niet schenden.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel

lees ook op juridat

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 19/05/2011 - 18:20
Laatst aangepast op: do, 19/05/2011 - 18:20

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.