-A +A

pacht met vaste dagtekening tegenstelbaar bij uitvoerend onroerend beslag

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 28/11/2008
Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2009-2010
Pagina: 
446
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

G.G. t/ BVBA V.-C. e.a.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een beschikking, op 4 april 2007 gewezen door de beslagrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Art. 1, tweede lid, van de Hypotheekwet, dat verwijst naar het eerste lid van dit artikel, bepaalt dat de huurcontracten die voor langer dan negen jaar zijn aangegaan, dienen te worden overgeschreven in een daartoe bestemd register op het kantoor van bewaring der hypotheken van het arrondissement waar de goederen gelegen zijn.

Het derde lid van dit artikel bepaalt dat indien deze huurcontracten niet zijn overgeschreven, de huurtijd wordt verminderd overeenkomstig art. 1429 B.W.

Krachtens art. 595 B.W., dat de tekst overneemt van het vroegere art. 1429, waarnaar nog steeds wordt verwezen in art. 1 van de Hypotheekwet, wordt een dergelijke huur verminderd tot negen jaar.

2. Art. 55 van de Pachtwet bepaalt dat in geval van vervreemding van het pachtgoed, de verkrijger volledig in de rechten en verplichtingen van de verpachter treedt.

Uit de parlementaire voorbereiding van deze bepaling blijkt dat de wetgever bedoelt dat de vervreemding de rechten van de pachter onverkort laat en dat aan de verkrijger nooit meer rechten worden toegekend dan aan de oorspronkelijke eigenaar.

3. Hieruit volgt dat in geval van de verkoop ingevolge uitvoerend beslag van het pachtgoed, dat is verpacht bij een contract dat een vaste dagtekening heeft verkregen vóór de overschrijving van het beslagexploot, het pachtcontract kan worden ingeroepen tegen de koper en dat deze het pachtcontract moet naleven voor de duur waarvoor het is gesloten.

4. De beslagrechter die oordeelt dat het pachtcontract van vierentwintig jaar de eiser, wat de percelen betreft die de eigenaar vermocht te verpachten, wordt verminderd tot negen jaar, schendt art. 55 van de Pachtwet.

Het onderdeel is gegrond.

...

 

Noot: 

Een pachtovereenkomst met vaste dagtekening die voorafgaand aan de beslaglegging werd afgesloten, dient door de beslaglegger gerespecteerd voor de duurtijd waarvoor zij is gesloten en dus zonder dat de duur kan worden verminderd tot negen jaar. Andere relevante rechtspraak: Cass. 12 oktober 1979, R.W. 1979-80, 2577, R.C.J.B. 1982, noot Y. Merchiers.

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 07/11/2009 - 15:58
Laatst aangepast op: vr, 15/01/2010 - 18:58

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.