-A +A

Openbaarheid van bestuur - Motivering - Milieu-informatie

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Raad van State
Datum van de uitspraak: 
woe, 11/10/2017
A.R.: 
239.362
Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
1027
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

X. t/ Vlaamse Gewest

Arrest nr. 239.362

I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 19 februari 2016, strekt tot de nietigverklaring van de beslissing van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, afdeling openbaarheid van bestuur, van 23 december 2015 «waarbij het beroep van [verzoeker], [B.D.W.], [K.P.], [A.P.], [R.C.], [E.V.H.] en [B.V.D.B.], ingediend namens huidig raadsman, tegen de beslissing van de stad Mechelen, [...] van 29 oktober 2015 tot het weigeren van de vraag om een kopie te verkrijgen van een aantal stukken, ontvankelijk maar ongegrond wordt verklaard».

...

V. Onderzoek van het enig middel

...

Beoordeling

...

Tweede middelonderdeel

...

8.3. Art. 14, 4o, van het openbaarheidsdecreet luidt:

«De in artikel 4 genoemde instanties wijzen een aanvraag tot openbaarmaking af, voorzover die geen betrekking heeft op milieu-informatie, indien ze van oordeel zijn dat het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van één van de volgende belangen:

[...]

4° de rechtspleging in een burgerlijk of administratief rechtsgeding en de mogelijkheid een eerlijk proces te verkrijgen.»

...

8.5. (...)

Anders dan de verwerende partij en de tussenkomende partij menen, dient het bestreden besluit dan ook een afdoende motivering te bevatten waarom de bestuursinstantie van oordeel is dat de gevraagde documenten geen betrekking hebben op milieu-informatie. Een en ander geldt te dezen nog meer, nu in het bestreden besluit zelf wordt aangegeven dat alle gevraagde documenten betrekking hebben op het gemeentelijk RUP-Spreeuwenhoek, waarvan verzoeker aangeeft en door de verwerende partij en de tussenkomende partij niet wordt betwist, dat dit een woonontwikkeling met negen woonzones en 371 woningen beoogt.

...

8.6.1. Gelet op het voormelde, mocht de verwerende partij in het bestreden besluit niet louter stellen dat de gevraagde informatie geen milieu-informatie betreft en dat «het daartoe volstaat te wijzen op het feit dat de stad Mechelen art. 14, 1° van het openbaarheidsdecreet [...] enkel inroept voor het gevraagde onder nr. 1 (plan – economische studie, uitgevoerd door F., met betrekking tot het RUP, en beslist door het college op datum van 15 mei 2009)».

...

Noot: 

Ingrid Opdebeek en Liesbeth Todts, Het begrip bestuursdocument versus het begrip eenzijdige bestuurlijke rechtshandeling: een wereld van verschil

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 22/02/2018 - 21:43
Laatst aangepast op: vr, 30/03/2018 - 17:43

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.