-A +A

Openbaar Ministerie treedt op wanneer de openbare orde in gevaar is en die toestand dient verholpen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
zon, 08/02/2015
A.R.: 
C.14.0181.N

Uit artikel 138bis, §1, Gerechtelijk Wetboek volgt niet dat het openbaar ministerie ambtshalve een vordering kan instellen telkens als een bepaling van openbare orde of betreffende de openbare orde geschonden werd; de vereisten van de openbare orde die, in de zin van die bepaling, een dergelijk optreden kunnen verantwoorden, veronderstellen dat de openbare orde in gevaar wordt gebracht door een toestand die moet worden verholpen (1); dit is niet het geval wanneer het arrest zijn beslissing verantwoordt met de in het cassatieberoep bekritiseerde reden dat er in de schrijfwijze van de familienaam in de geboorteakte een materiële vergissing van linguïstische aard is gebeurd. (1) Cass. 7 februari 2013, AR C.12.0165.F – C.12.0229.F, AC 2013, nr. 92, met concl. advocaat-generaal Genicot.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat

Nr. C.14.0181.N
PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT, met kantoor te 9000 Gent, Savaanstraat 11/101,
eiser,
tegen
1. K. K.,
2. Z. K.,
verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 23 januari 2014.

II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het openbaar ministerie werpt ambtshalve een middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep op: de eiser kan hier niet ambtshalve op-treden op grond van artikel 138bis, § 1, Gerechtelijk Wetboek.

Van dit middel werd kennis gegeven aan de partijen overeenkomstig artikel 1097 Gerechtelijk Wetboek.

2. Krachtens artikel 138bis, § 1, Gerechtelijk Wetboek treedt het openbaar mi-nisterie in burgerlijke zaken ambtshalve op telkens als de openbare orde zijn tus-senkomst vergt.

Uit die bepaling volgt niet dat het openbaar ministerie ambtshalve een vordering kan instellen telkens als een bepaling van openbare orde of betreffende de openba-re orde geschonden werd. De vereisten van de openbare orde die, in de zin van die bepaling, een dergelijk optreden kunnen verantwoorden, veronderstellen dat de openbare orde in gevaar wordt gebracht door een toestand die moet worden verholpen.

3. Het arrest verklaart de door de verweerders ingestelde vordering tot naams-verbetering gegrond en beveelt dat in de geboorteakte van hun dochter K. S. de familienaam "Kazanov" wordt verbeterd in "Kazanova". Het verantwoordt zijn beslissing met de in het cassatieberoep bekritiseerde reden dat er in de schrijfwijze van de familienaam in de geboorteakte een materiële vergissing van linguïstische aard is gebeurd.

4. Die beslissing brengt de openbare orde niet zodanig in gevaar dat het ambtshalve optreden van de eiser erdoor verantwoord wordt.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Bepaalt de kosten op 35,37 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer

Noot: 

Tijdschrift voor Familierecht [T.Fam.] VERHELLEN, Jinske; Noot “De gender-eigen Russische familienaam tot in cassatie: in naam van de openbare orde?” 2015, nr. 9, p. 229-234.

zie ook met zelfde strekking de verwijzingen in RW 2016-2017, 542: Gent 29 april 1968, RGAR 1970, nr. 8372; Gent 25 april 1969 en Kh. Oostende 14 maart 1968, De Verz. 1971, 501, noot A.T.

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 02/12/2016 - 19:18
Laatst aangepast op: vr, 02/12/2016 - 19:18

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.