-A +A

Oordeel van de rechter welk feit in de inleidende akte die de strafvordering wegens een bepaald feit bij de rechtbank aanhangig maakt

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 07/12/2004
A.R.: 
P041168N

De strafrechter oordeelt in beginsel onaantastbaar welk feit in de inleidende akte, die de strafvordering wegens een bepaald feit bij de rechtbank aanhangig maakt, wordt bedoeld en moet aan dit feit zijn juiste wetsomschrijving geven; het Hof gaat enkel na of de door de rechter gewijzigde wetsomschrijving niet onmogelijk het feit kan begrijpen dat de inleidende akte heeft bedoeld.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. P.04.1168.N
D. M. S. M. J.,
eiseres, beklaagde,
tegen
1. D. M. A.,
2. D. M. J.,
3. D. M. M.,
verweerders, burgerlijke partijen.
I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 juni 2004 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof

III. Cassatiemiddelen

Eiseres stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

IV. Beslissing van het Hof

A. Onderzoek van het middel

Overwegende dat de inleidende akte, zoals de beschikking tot verwijzing, de strafvordering wegens een bepaald feit, hier het feit bedoeld in de akte van de burgerlijke partijstelling waardoor het gerechtelijk onderzoek geopend werd, bij de rechtbank aanhangig maakt; dat de strafrechter in beginsel onaantastbaar oordeelt welk feit in de beschikking tot verwijzing werd bedoeld; dat hij aan dit feit zijn juiste wetsomschrijving moet geven; dat het Hof alleen nagaat of de door de rechter gewijzigde wetsomschrijving niet onmogelijk het feit kan begrijpen dat de beschikking tot verwijzing heeft bedoeld;

Overwegende dat de heling van artikel 505, 1°, Strafwetboek zowel de weggenomen, verduisterde of door misdaad of wanbedrijf verkregen zaak of een gedeelte ervan betreft, als de verkoopprijs van die zaak of, als die zaak bestond uit geld, de zaak die met dat geld verkregen werd;

Overwegende dat de rechters wettig konden oordelen dat de heling van de gedeeltelijke tegenwaarde van de kasbons die het voorwerp waren van het door de moeder van eiseres gepleegde misbruik van vertrouwen, hetzelfde feit is als dit omschreven als heling van de kasbons zelf;

Overwegende dat het middel niet kan worden aangenomen;

B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
Gezegde kosten begroot op de som van vijfenzeventig euro drieënnegentig cent verschuldigd.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel,  en uitgesproken in openbare terechtzitting van zeven december tweeduizend en vier

Noot: 

Onder deze publicatie in het RW Bart De Smet, Herkwalificatie van de feiten tijdens de regeling van de rechtspleging

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 27/12/2017 - 12:08
Laatst aangepast op: wo, 27/12/2017 - 12:08

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.