-A +A

Onwettig instandhouden bouwmisdrijf en taak van de rechter

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 28/03/2006
A.R.: 
P051574N

Zolang geen regularisatie van de onwettige toestand conform de daartoe afgeleverde vergunning, in voorkomend geval door het verrichten van de daartoe nodige werken, is uitgevoerd, moet de rechter, rekening houdend met de eventueel opgelegde voorwaarden, nagaan of het herstel nog moet worden bevolen en in welke mate (1). (1) Zie Cass., 23 sept. 1987, AR 5478, nr 49; Cass., 27 maart 2001, AR P.99.0551.N, nr 162.

Het onwettig instandhouden van de zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning uitgevoerde werken bestaat tot aan het herstel in de vorige staat of tot aan de regularisatie van de onwettige toestand conform de daartoe afgeleverde vergunning, in voorkomend geval zolang de daartoe nodige werken niet zijn uitgevoerd.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. P.05.1574.N
1. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, bevoegd voor het grondgebied van het Vlaamse Gewest, met kantoor te 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 20 bus 7,
2. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, bevoegd voor het grondgebied van de provincie Antwerpen, met kantoor te 2018 Antwerpen, Copernicuslaan 1 bus 9,
eisers tot herstel,
eisers,
tegen
1. K I A J M,
beklaagde,
2. V L L C S,
beklaagde,
verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 26 oktober 2005.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Enig middel

1. Het middel voert aan dat zolang niet vaststaat dat de werken die als voorwaarde van een afgeleverde regularisatievergunning zijn bepaald, niet volledig zijn uitgevoerd, de rechter het gevorderde herstel tot beëindiging van de onwettige toestand moet bevelen. Het voert verder ook aan dat het dan ook ten onrechte is dat de appelrechters dit weigeren om de reden dat, na het bevestigen van een regularisatievergunning, het te voeren debat aan de rechter niet toelaat de naleving van de voorwaarden van deze vergunning na te gaan.

2. Het onwettig instandhouden van de zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning uitgevoerde werken bestaat tot aan het herstel in de vorige staat of de regularisatie volgens een desbetreffende vergunning.

Zolang geen regularisatie van de onwettige toestand conform de daartoe afgeleverde vergunning, in voorkomend geval door het verrichten van de daartoe nodige werken, is uitgevoerd, moet het gevorderde herstel worden bevolen.

Dat de rechter daarbij rekening moet houden met de ondertussen verleende vergunning, betekent niet dat door het enkele feit dat deze vergunning is afgeleverd, de onwettige toestand niet meer bestaat, en de herstelvordering zonder voorwerp wordt.

Het betekent wèl dat de rechter, rekening houdend met de eventueel opgelegde voorwaarden, moet nagaan of het herstel nog moet worden bevolen, en in welke mate.

3. Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist over de herstelvordering.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerders in de kosten van het cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van het Beroep te Gent.
Begroot de kosten op 326,46 euro waarvan 98,24 euro verschuldigd en 228,22 euro betaald.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie,  en op de openbare terechtzitting van 28 maart 2006 uitgesproken 

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 30/12/2017 - 16:01
Laatst aangepast op: za, 30/12/2017 - 16:01

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.