-A +A

Ondubbelzinnige kennisgeving van het voornemen tot regres

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Antwerpen
Datum van de uitspraak: 
maa, 07/11/2016

De verzekeraar dient onmiddellijk nadat hij kennis heeft gekregen van het feit waarop het verhaal was gegrond zijn ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk voornemen tot verhaal in te stellen kenbaar maken aan de verzekerde.

Publicatie
tijdschrift: 
NJW
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2017
Pagina: 
359
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

De bepaling van artikel 152 van het wetboek van verzekeringen (het oude artikel 88/2 lid van de wet op de landverzekering) impliceert dat de verzekeraar, om zijn recht van verhaal niet te verliezen, aan de betrokkene duidelijk en op ondubbelzinnige wijze kennis geeft van zijn voornemen om verhaal in te stellen. De verzekeraar dient daarvan het bewijs te leveren. De wet onderwerpt die kennisgeving aan geen enkele bijzondere vorm vereiste.

[Een schrijven wordt voorgelegd met volgende vermelding:

“in de huidige stand van onze informatie:

-Wordt u als niet aansprakelijk beschouwd;

-Wordt de dekking toegestaan binnen de perken van uw polis nader het hierna geformuleerd voorbehoud.

… Ons voorbehoud betreft enkel het eventueel eenmaal karakter van het schadegeval.

Moest het vonnis vaststellen dat u medeplichtig is aan een door de wet verboden handeling, dan mogen wij u, wegens het finaal karakter, niet dekken…”]

[Blijkt verder uit het arrest dat de medeplichtigheid wel degelijk werd weerhouden]

Het hof oordeelt dat voormelde brief niet kan gelden als een duidelijke ondubbelzinnige kennisgeving van het voornemen tot uitoefening van verhaal. Het formuleren van een voorbehoud en het gebruiken van een voorwaardelijke taal zijn onvoldoende om te spreken van een kennisgeving in de zin van artikel 152 wetboek verzekeringen (oud artikel 88 wet op de landverzekering). (Vergelijk cassatie 8 januari 2009, tijdschriftverzekeringen 2009 aflevering drie, 261).

Noot: 

Daily Wuyts, kennisgevingsplicht van aansprakelijkheidsverzekeraar bij uitoefening verhaalsrecht, NJW 2017,362.

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 03/07/2017 - 11:36
Laatst aangepast op: ma, 03/07/2017 - 11:36

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.