-A +A

Misbruik vennootschapsgoederen kan afgeleid worden uit vermoedens

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 12/06/2012

misbruik vennootschapsgoederen

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2012-2013
Pagina: 
1382
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. P.11.2036.N

N.H.C.N. t/ R.L., P.T. en BVBA A.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer, van 8 november 2011.

...

II. Beslissing van het Hof

Beoordeling

...

Derde middel

Eerste onderdeel

7. Het onderdeel voert schending aan van art. 6.2 EVRM en art. 14.2 IVBPR: het arrest verklaart de eiser schuldig omdat hij het bewijs niet levert dat hij eerder ten voordele van de vennootschap betalingen met eigen middelen heeft gedaan waardoor zijn rekening-courant ten opzichte van de rechtspersoon een schuldvordering in zijn voordeel vertoont; een dergelijk bewijs door het ontbreken van verantwoording legt aan de eiser een bewijslast op die strijdig is met het vermoeden van onschuld.

8. De wettelijke bewijsregeling wordt niet miskend door de rechter die het bewijs van het misdrijf “misbruik van vermogensgoederen” afleidt uit vermoedens, meer bepaald uit het feit dat op de rekening-courant van de beklaagde die een aansprakelijk orgaan van de vennootschap is, bedragen zijn opgenomen als zijnde door hem aangezuiverd en als een schuldvordering in zijn voordeel, terwijl die beklaagde over de realiteit van die aanzuivering geen verklaring kan geven. Aldus legt de rechter aan die beklaagde geen onrechtmatige bewijslast op en miskent hij geenszins het vermoeden van onschuld.

Het onderdeel faalt naar recht.

...

Vijfde middel

19. Het middel voert schending aan van art. 211bis Sv.: het arrest spreekt, zonder eenparigheid, voor de bewezen verklaarde telastleggingen een schuldigverklaring uit en een effectieve verbeurdverklaring van 50.466,33 euro; daarentegen heeft het beroepen vonnis een straf en een verbeurdverklaring met uitstel uitgesproken; het arrest spreekt bijgevolg een zwaardere straf uit en diende met eenparigheid te worden gewezen.

...

20. Het is de hoofdstraf die de zwaarte van de straf bepaalt, zonder dat de bijkomende straffen in aanmerking moeten worden genomen. Er is geen strafverzwaring wanneer de appelrechter de door de eerste rechter opgelegde hoofdstraffen niet meer uitspreekt, maar enkel een eenvoudige schuldigverklaring, ook al behoudt hij voor de bijkomende straf, zoals de verbeurdverklaring, niet het uitstel van de tenuitvoerlegging ervan die de eerste rechter had verleend.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.

...

22. Het middel voert schending aan van art. 42, 3o en art. 43bis Sw.: het arrest veroordeelt de eiser tegelijk tot de bijzondere verbeurdverklaring van 50.446,33 euro wederrechtelijk verkregen vermogensvoordelen en tot het betalen aan de burgerlijke partijen van een daarmee corresponderende schadevergoeding; aldus veroordeelt het arrest de eiser in feite tot een dubbele verbeurdverklaring; ten onrechte brengt het arrest de schadevergoeding die de eiser moet betalen niet in mindering van de verbeurdverklaring waartoe hij wordt veroordeeld.

23. De verbeurdverklaring van vermogensvoordelen is een straf. Een schadevergoeding beoogt de vergoeding van de burgerlijke partij voor de uit het misdrijf opgelopen schade. De rechter dient bij de begroting met toepassing van art. 42, 3o Sw., van de vermogensvoordelen die uit het misdrijf zijn verkregen, geen aftrek te doen van de schadevergoeding waartoe de beklaagde wordt veroordeeld.

Het middel faalt naar recht.

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 04/05/2013 - 01:37
Laatst aangepast op: vr, 24/03/2017 - 11:33

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.