-A +A

Misbruik vennootschapsgoederen door betaling met bevoordeling van bepaalde schuldeisers

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 02/02/2016

Het bedrieglijk opzet, zoals bepaald in artikel 492bis Strafwetboek, bestaat erin doeleinden na te streven die vreemd zijn aan de belangen van de rechtspersoon en sluit niet uit dat de door de dader gestelde gedragingen behoorden tot zijn bevoegdheden als bestuurder van de vennootschap, zoals de betaling van een opeisbare schuldvordering; het is de aanwezigheid van het bedrieglijk opzet die het onderscheid uitmaakt tussen wat een gewone handelsverrichting is en een strafrechtelijk sanctioneerbare verrichting .

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
1132
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. P.14.0578.N

M.D. en bvba E. t/ D.D.M., E.J. en Faillissement bvba T.

I. Bestreden beslissing

De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer, van 25 februari 2014.

...

II. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste middel

...

Tweede onderdeel

3. Het onderdeel voert schending aan van de artt. 66, 67 en 492bis Sw.: het arrest oordeelt dat de eerste eiser, door de betrokken bedragen naar zichzelf en de tweede eiseres over te schrijven, op bedrieglijke wijze heeft gehandeld; de eerste eiser had op basis van een overeenkomst het recht de tweede verweerder om terugbetaling te verzoeken; het uitoefenen van een recht kan geen misdrijf uitmaken en kan onmogelijk gebaseerd zijn op het inzicht om zichzelf of een ander een onrechtmatige baat of voordeel te verschaffen; het gegeven dat de terugbetaling van de ingebrachte bedragen meer voordelen had voor de eerste eiser dan voor de vennootschap en dit de vennootschap financieel in moeilijkheden bracht, is niet voldoende om aan te nemen dat er een bedrieglijk opzet aanwezig was bij de eerste eiser en dat de tweede eiseres hiervan op de hoogte was.

4. Art. 492bis Sw. straft de bestuurders, in feite of in rechte, van een handelsvennootschap, die met bedrieglijk opzet en voor persoonlijke rechtstreekse of indirecte doeleinden gebruik hebben gemaakt van de goederen of van het krediet van de rechtspersoon, hoewel zij wisten dat dit op betekenisvolle wijze in het nadeel was van de vermogensbelangen van de rechtspersoon en van die van zijn schuldeisers of vennoten.

5. Het bedrieglijk opzet bestaat erin doeleinden na te streven die vreemd zijn aan de belangen van de rechtspersoon.

6. Deze bepaling sluit niet uit dat de door de dader gestelde gedragingen behoorden tot zijn bevoegdheden als bestuurder van de vennootschap, zoals de betaling van een opeisbare schuldvordering. Het is de aanwezigheid van het bedrieglijk opzet die het onderscheid uitmaakt tussen wat een gewone handelsverrichting is en een strafrechtelijk beteugelde verrichting.

7. Het arrest stelt vast dat de eerste eiser in zijn functie van zaakvoerder kennelijk op de hoogte was van de liquiditeitsproblemen van de vennootschap en dat hij in die hoedanigheid middelen van de vennootschap heeft aangewend om zijn persoonlijke schuldvordering aan te zuiveren op een ogenblik dat het duidelijk was dat de vennootschap geen voldoende middelen meer zou kunnen ontwikkelen om andere uitstaande schulden te betalen. Voorts stelt het arrest vast dat de eerste eiser gehandeld heeft vanuit een onrechtmatig eigenbelang en geheel tegen de rechtmatige belangen van de vennootschap en andere schuldeisers in. Aldus is de beslissing naar recht verantwoord.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Noot: 

• S. Lossy, “Misbruik van vennootschapsgoederen” in Comm.Strafr., p. 18, nr. 22.

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 24/03/2017 - 11:40
Laatst aangepast op: vr, 24/03/2017 - 11:40

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.