-A +A

machtiging tot verkoop door rechter-commisaris in een faillissement is vatbaar voor derdenverzet

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 09/10/2009
Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2010-2011
Pagina: 
1601
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Hof van Cassatie, 1e Kamer – 9 oktober 2009

NV C. en NV S.-B. t/ Faillissement NV Le B. de G.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 10 december 2007 in laatste aanleg gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

Het bestreden vonnis verklaart het derdenverzet niet ontvankelijk dat de eiseressen hebben ingesteld tegen de beschikking van de rechter-commissaris waarbij de verweerder op grond van art. 49 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 werd gemachtigd sommige activa te verkopen.

Derdenverzet staat, overeenkomstig de artikelen 1033 en 1122 Ger.W., open voor ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen tegen een beslissing die zijn rechten benadeelt.

Krachtens art. 35, vijfde lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 staat tegen de beschikkingen van de rechter-commissaris beroep open bij de rechtbank van koophandel.

Hoewel art. 37, tweede lid, 4o, van deze wet bepaalt dat geen verzet of hoger beroep openstaat tegen de vonnissen waarbij uitspraak wordt gedaan op het beroep tegen de beschikkingen die de rechter-commissaris binnen de perken van zijn bevoegdheid heeft gewezen, sluit geen enkele bepaling van deze wet het derdenverzet uit van de rechtsmiddelen die tegen de beschikkingen van die rechter kunnen worden ingesteld, en onderwerpt geen enkele bepaling die rechtsmiddelen aan voorwaarden die van het gemene recht afwijken.

Met geen enkele van de redenen die het middel overneemt, verantwoordt het bestreden vonnis zijn beslissing naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 14/05/2011 - 21:42
Laatst aangepast op: zo, 22/05/2011 - 18:32

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.