-A +A

Keukenmes is geen verboden wapen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Gent
Datum van de uitspraak: 
din, 13/11/2012

Een “steakmes”, zijnde een gewoon, klassiek keuken- of eetmes betreft, is te aanzien als eenvoudig blank wapen en geen verboden wapen is in de zin van artikel 3, § 1 van de wapenwet, maar een vrij verkrijgbaar wapen in de zin van artikel 3, § 2 van diezelfde wet.

Blanke wapens zijn onder meer allerlei houw- en steekwapens.

Een blank wapen is een met de hand bediend wapen waarvan bij gebruik als wapen de snede of de punt van de kling in het lichaam van de tegenstander moet dringen.Een blank wapen wordt slechts een verboden wapen wanneer het eruitziet als een ander voorwerp, zoals een mes dat verborgen zit in een riem.

De wapenwet van 8 juni 2006 heeft bepaalde blanke wapens in de categorie van de verboden wapens geklasseerd. Met deze messen is alles verboden: bezit thuis, voorhanden hebben, dracht, fabricatie, herstellen, tentoonstellen voor verkoop, verkoop, weggeven, vervoer, opslaan of er reclame voor maken.

De verboden messen zijn:

- springmessen met automatische blokkering ;
- messen die door de zwaartekracht uit het heft komen en automatisch blokkeren ;
- vlindermessen, waarvan het mes vrijkomt door het handvat in twee delen open te plooien ;
- messen die ontworpen zijn om met precisie te gooien ;
- werpsterren in metaal, met scherpe punten ;
- blanke wapens die uiterlijk op een ander voorwerp gelijken ;
- wandelstokken die een degen bevatten, als ze geen historische sierwapens zijn.

De wapenwet van 8 juni 2006 heeft bepaalde blanke wapens in de categorie van de verboden wapens geklasseerd. Met deze messen is alles verboden: bezit thuis, voorhanden hebben, dracht, fabricatie, herstellen, tentoonstellen voor verkoop, verkoop, weggeven, vervoer, opslaan of er reclame voor maken. De verboden messen zijn: - springmessen met automatische blokkering ; - messen die door de zwaartekracht uit het heft komen en automatisch blokkeren ; - vlindermessen, waarvan het mes vrijkomt door het handvat in twee delen open te plooien ; - messen die ontworpen zijn om met precisie te gooien ; - werpsterren in metaal, met scherpe punten ; - blanke wapens die uiterlijk op een ander voorwerp gelijken ; - wandelstokken die een degen bevatten, als ze geen historische sierwapens zijn.

Publicatie
tijdschrift: 
RABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2013/14
Pagina: 
1053
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

(Openbaar Ministerie, A.T. / A.B.)

verdacht van:

A. Te (…) op 10 oktober 2010:
Opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan A.T., die voor deze een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hadden.

B. Te (…), meermaals, op niet nader te bepalen data in de periode van 10 oktober 2003 tot 10 oktober 2010, minstens op 4 oktober 2010 of 5 oktober 2010:
Opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan V.D.E., die voor deze een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hadden, met de omstandigheid dat de schuldige het misdrijf pleegde tegen de persoon met wie hij samenleeft of samengeleefd heeft en een duurzame affectieve en seksuele relatie heeft of gehad heeft.

C. Te (…) op 10 oktober 2010:
In overtreding met artikel 3, § 1, 5°, 8 en 23, 1ste lid van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, een steakmes, zijnde een verboden wapen, vervaardigd, hersteld, te koop gesteld, verkocht, overgedragen of vervoerd, opgeslagen, voorhanden gehad of gedragen te hebben.

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde van 25 januari 2012, 17de kamer, werd op tegenspraak, toepassing makend van artikel 65, 1ste lid Strafwetboek, als volgt beslist:

Op strafrechtelijk gebied:
Veroordeelt de beklaagde voor de feiten omschreven onder de tenlasteleggingen A, B en C samen tot een hoofdgevangenisstraf van 5 maand en tot een geldboete van 100 EUR, met 45 opdeciemen verhoogd [= x 5,5], 550 EUR bedragende;

(…)

Op burgerrechtelijk gebied:
(…)

Tegen voormeld vonnis werd hoger beroep ingesteld op:

9 februari 2012 door de beklaagde A.B. tegen alle schikkingen ten zijne laste;
9 februari 2012 door het Openbaar Ministerie tegen alle schikkingen wat de beklaagde voornoemd betreft.
Het hof hoorde op de openbare terechtzitting van 18 september 2012 in het Nederlands;

(…)

1. De hogere beroepen van de beklaagde A.B. en van het Openbaar Ministerie tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde van 25 januari 2012 zijn tijdig en regelmatig naar vorm. Ze zijn ontvankelijk.

2.

2.1. De feiten omschreven onder de tenlasteleggingen A en B blijven voor het hof zoals voor de eerste rechter bewezen, gelet op de bevindingen van het strafonderzoek en het onderzoek ter terechtzitting.

2.2. Op de onder de tenlastelegging A bedoelde plaats en datum bracht de beklaagde A.B. aan A.T. twee messteken toe, respectievelijk ter hoogte van de knie en de bil, en dit in het kader van een ruzie over de wijze waarop de beklaagde A.B. zich gedroeg ten aanzien van zijn vriendin V.D.E. (stiefdochter van A.T.). De kwetsuren blijken uit de fotografische reportage (subkaft 1, st. 6, bijlage) en het deskundig verslag van Dr. De Leeuw (subkaft 2). De feiten worden door de beklaagde A.B. als zodanig overigens niet betwist.

(…)

3.

3.1. Met betrekking tot de feiten omschreven onder de tenlastelegging C, stelt het hof vast dat het bedoelde “steakmes” (subkaft 1, st. 6, bijlage) een gewoon, klassiek keuken- of eetmes betreft, dat als eenvoudig blank wapen geen verboden wapen is in de zin van artikel 3, § 1 van de wapenwet, maar een vrij verkrijgbaar wapen in de zin van artikel 3, § 2 van diezelfde wet.

De tenlastelegging C dient daarom, met behoud van de thans voorziene plaats en datum van de feiten, te worden heromschreven als volgt:

“Bij inbreuk op de artikelen 1, 2, 3, 8, 23, 24, 25, 26, 29, 46, 48 en 49 van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, zonder wettige reden een vrij verkrijgbaar wapen te hebben gedragen, en meer bepaald een keukenmes met een snijvlak van 11 cm (overtuigingsstuk nr. 06023/10).”

3.2. Uit de bevindingen van het strafonderzoek blijkt niet naar genoegen van recht dat de beklaagde A.B., voorzien van het bedoelde mes, A.T. nog buiten de woonst achtervolgde. De steekwonden werden, zoals het strafonderzoek aantoont, toegebracht in het appartement bewoond door V.D.E. en A.B.

De beklaagde A.B. dient daarom te worden ontslagen van rechtsvervolging voor de feiten omschreven onder de tenlastelegging C, zoals hierboven heromschreven.

4.

(…)

OP DEZE GRONDEN,

het hof, rechtdoende op tegenspraak,

Gelet op:

het artikel 24 van de wet van 15 juni 1935;
de artikelen 42, 66, 392, 398, 399 en 410 van het Strafwetboek;
de artikelen 162, 162bis, 194, 211 en 211bis van het Wetboek van Strafvordering;
artikel 1 van de wet van 5 maart 1952,
artikel 2 van de wet van 26 juni 2000,
Al deze wetsbepalingen ter terechtzitting van heden aangehaald,

Verklaart de hogere beroepen tegen het vonnis van 25 januari 2012 van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde ontvankelijk en, erover beslissend met eenparige stemmen,

Op strafgebied:
Wijzigt het bestreden vonnis als volgt:

heromschrijft de tenlastelegging C zoals weergegeven onder randnr. 3.1. en ontslaat de beklaagde A.B. van rechtsvervolging voor de aldus heromschreven tenlastelegging C;
stelt vast dat aan de feiten waarvoor de beklaagde A.B. aldus van rechtsvervolging wordt ontslagen geen afzonderlijke kosten verbonden zijn;
verklaart de feiten omschreven onder de tenlasteleggingen A en B bewezen in hoofde van de beklaagde A.B. en veroordeelt hem voor de aldus bewezen verklaarde tenlasteleggingen A en B samen tot een gevangenisstraf van 18 maanden en een geldboete van 100,00 EUR, te vermeerderen met 45 opdeciemen en aldus gebracht op 550,00 EUR;
(…)
Op burgerlijk gebied
(…)

Dit arrest is gewezen door het hof van beroep te Gent, 17decorrectionele kamer,

 

Noot: 

Van Den Berge, Y., « Niet elk mes is een wapen », R.A.B.G., 2013/14, p. 1056-1057

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 06/07/2017 - 09:31
Laatst aangepast op: do, 06/07/2017 - 09:31

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.