-A +A

Ingesloten erf begrip

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 08/09/2016
A.R.: 
C.15.0221.F

Artikel 682, § 1, van het Burgerlijk Wetboek houdt, bij de omschrijving van de insluiting van het erf, rekening met het normale gebruik dat van het perceel, naar de bestemming ervan, wordt gemaakt, met inbegrip van elk economisch rendement dat door de bestemming van dat erf mogelijk wordt gemaakt; het vereist niet dat de eigenaar die een gebouw op zijn erf wil plaatsen, het voornemen moet hebben dat gebouw er zelf op te trekken

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.15.0221.F

M. T.,

tegen

1. M. L.,

2. H. T.,

3. G. L.,I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg Aarlen van 27 november 2012.II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 1371bis Gerechtelijk Wetboek, preciseert het niet hoe het bestreden vonnis die wetsbepaling zou schenden en is het, derhalve, niet ontvankelijk.

Voor het overige bepaalt artikel 682, § 1, Burgerlijk Wetboek dat de eigenaar wiens erf ingesloten ligt omdat dit geen voldoende toegang heeft tot de openbare weg en hij deze toegang niet kan inrichten zonder overdreven onkosten of onge-makken, voor het normale gebruik van zijn eigendom naar de bestemming ervan een uitweg kan vorderen over de erven van zijn naburen, tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die hij mocht veroorzaken.

Die wetsbepaling houdt, bij de vaststelling van de insluiting van het erf, rekening met het normale gebruik dat van het perceel, naar de bestemming ervan, wordt gemaakt, met inbegrip van elk economisch rendement dat door de bestemming van dat erf mogelijk wordt gemaakt.

Zij vereist niet dat de eigenaar die een gebouw op zijn erf wil plaatsen, het voor-nemen moet hebben dat gebouw er zelf op te trekken.

In zoverre het middel ontvankelijk is, gaat het van het tegendeel uit en faalt het derhalve naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel en in openbare te-rechtzitting van 8 september 2016 uitgesproken

Noot: 

Cass. 11 december 2014, AR C.13.0365.F, AC 2014, nr. 779, met concl. van eerste advocaat-generaal Leclercq in Pas. 2014, nr. 779.

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 26/06/2018 - 20:53
Laatst aangepast op: di, 26/06/2018 - 20:53

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.