-A +A

Huurwaarborg en samenwonende partner

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Vredegerecht
Plaats van uitspraak: Antwerpen
Datum van de uitspraak: 
don, 10/09/2015

Gelden geplaatst op een bankrekening op naam van beide partners samen worden vermoed hen in onverdeeldheid toe te behoren.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
757

R. t/ S.

I. Feiten

Op 30 maart 2011 sloot de NV A. & F. als verhuurder (hierna de verhuurder) een woninghuurovereenkomst met H.R. als huurder (hierna mevr. R.) betreffende het appartement 1.2 (met twee slaapkamers) aan de (...) te Antwerpen. De overeenkomst ging in op 1 april 2011 en had een duur van negen jaar.

De basishuurprijs bedroeg 995 euro. Daarenboven moest nog een maandelijks voorschot van 100 euro betaald worden voor huurlasten. Er werd een huurwaarborg overeengekomen van twee maanden huurprijs, d.w.z. 1.990 euro.

Deze huurwaarborg werd op een geblokkeerde rekening bij de bank op naam van mevr. R. en M.S. (hierna mevr. S.) geplaatst in overeenstemming met art. 10 Woninghuurwet. De reden dat de waarborg ook op naam van mevr. S. (een nicht van mevr. R.) werd geplaatst, was dat zij met mevr. R. was overeengekomen om (...) met haar te gaan samenwonen in het gehuurde appartement. Hierbij werd ook afgesproken dat mevr. S. gedurende de samenwoning de helft van de huur aan mevr. R. zou betalen.

In juli 2011 maakten mevr. R. en mevr. S. een einde aan de samenwoning. Mevr. R. bleef het appartement bewonen, terwijl mevr. S. zich elders vestigde.

In 2014 kwam er een einde aan de huurovereenkomst tussen de verhuurder en mevr. R., waarna de verhuurder zich ermee akkoord verklaarde om de gestorte waarborgsom vrij te geven. Tot werkelijke vrijgave kon de bank echter niet overgaan, omdat daarvoor de handtekening van mevr. S. vereist was.

II. Vorderingen

1. Op 14 april 2015 ging mevr. R. over tot dagvaarding van mevr. S.

De vordering van mevr. R. strekt ertoe te horen zeggen voor recht dat de huurwaarborg bij de bank kan worden vrijgegeven in haar voordeel, zonder dat de instemming van mevr. S. vereist is.

...

Mevr. S. vraagt bij tegeneis de vrijgave van de helft van de waarborg in haar voordeel.

III. Beoordeling

Gelden geplaatst op een bankrekening op naam van beide partners samen worden vermoed hen in onverdeeldheid toe te behoren (vgl. G. Verschelden, S. Brouwers, K. Boone, L. Pluym, W. Segers en B. Vinck, “Overzicht van rechtspraak, Familierecht (2007-2011)”, TPR 2012, 1836).

Als mevr. R. bijgevolg aanvoert dat de gelden enkel door haar op de rekening werden gestort en dus alleen aan haar toebehoren, is het aan haar om deze stelling te bewijzen en dit vermoeden te weerleggen (zie art. 870 Ger.W.).

Mevr. R. legt geen enkel bewijsstuk voor waaruit blijkt dat de gelden op de gemeenschappelijke rekening enkel van haar afkomstig zouden zijn en als gevolg daarvan enkel haar zouden toebehoren.

Mevr. S. van haar kant legt rekeninguittreksels voor waaruit blijkt dat ze niet alleen een som gelijk aan de helft van de waarborgsom van haar rekening heeft afgehaald enkele dagen vóór de vestiging van de huurwaarborg, maar ook dat zij maandelijks een bedrag van haar rekening afhaalde gelijk aan de helft van de huurprijs en de huurlasten, zoals overeengekomen met mevr. R.

De vrederechter acht dan ook bewezen dat de helft van de huurwaarborg gefinancierd werd met gelden afkomstig van mevr. S.

De vordering van mevr. R. kan dan ook slechts gedeeltelijk worden toegekend in die zin dat de helft van de waarborgsom aan haar kan worden overgemaakt. De vordering van mevr. S. kan integraal worden toegekend.

...

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 14/02/2017 - 15:30
Laatst aangepast op: di, 14/02/2017 - 15:30

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.