-A +A

Hoger Beroep vereiste ondertekening grievenformulier

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 30/05/2017
A.R.: 
P.17.0123.N

Uit de tekst van art. 204 Sv. en de algemene economie van de wettelijke regeling volgt dat de sanctie van het verval van het hoger beroep niet alleen is bepaald voor het niet tijdig indienen van een geschrift met nauwkeurige grieven, maar ook voor het niet-ondertekenen van dit geschrift.

Het is immers door de ondertekening van het verzoekschrift of het grievenformulier dat de appellant of zijn raadsman ondubbelzinnig aangeeft dat hij zich de erin vermelde grieven eigen maakt.

Het grievenformulier is een stuk van de rechtspleging dat behoort tot het strafdossier en waarover de partijen dus tegenspraak kunnen voeren. De verplichting het verzoekschrift of het grievenformulier te ondertekenen, is ook uitdrukkelijk door art. 204 Sv. voorgeschreven, zodat elke appellant wordt verondersteld deze formaliteit te kennen en na te leven. Het staat bovendien aan de appelrechter de regelmatigheid te onderzoeken van de stukken die zijn saisine bepalen. Bijgevolg ligt de regelmatigheid van het grievenformulier in het debat voor die rechter. Het feit dat de appelrechter het hoger beroep vervallen verklaart, zonder de niet-ondertekening van het grievenformulier ambtshalve aan te voeren, levert dan ook geen schending op van art. 6.1 EVRM.

 

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
736
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. P.17.0123.N

S.D.S.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, van 10 januari 2017.

...

II. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van art. 204, eerste lid Sv.: het bestreden vonnis verklaart ten onrechte het hoger beroep van de eiseres vervallen omdat het grievenformulier niet is ondertekend; die sanctie is niet van toepassing in geval van niet-ondertekening van dat formulier.

2. Art. 204 Sv. bepaalt:

«Op straffe van verval van het hoger beroep bepaalt het verzoekschrift nauwkeurig de grieven die tegen het vonnis worden ingebracht, met inbegrip van de procedurele grieven, en wordt het verzoekschrift binnen dezelfde termijn en op dezelfde griffie ingediend als de in artikel 203 bedoelde verklaring. Het verzoekschrift wordt ondertekend door de eiser in hoger beroep of zijn advocaat, of door een ander bijzonder gevolmachtigde. In dit laatste geval wordt de volmacht bij het verzoekschrift gevoegd.

«Dit verzoekschrift kan ook rechtstreeks worden ingediend op de griffie van de rechtbank of het hof waarvoor het hoger beroep wordt gebracht.

«Daartoe kan een formulier, waarvan het model wordt bepaald door de Koning, worden gebruikt.

«Deze bepaling geldt ook voor het openbaar ministerie.»

Het door art. 204, derde lid Sv. bedoelde grievenformulier werd vastgesteld met het KB van 18 februari 2016 tot uitvoering van art. 204, derde lid Sv.

3. Uit de tekst van art. 204 Sv. en de algemene economie van de wettelijke regeling volgt dat de sanctie van het verval van het hoger beroep niet alleen is bepaald voor het niet tijdig indienen van een geschrift met nauwkeurige grieven, maar ook voor het niet-ondertekenen van dit geschrift.

Het is immers door de ondertekening van het verzoekschrift of het grievenformulier dat de appellant of zijn raadsman ondubbelzinnig aangeeft dat hij zich de erin vermelde grieven eigen maakt.

Tweede onderdeel

4. Het onderdeel voert schending aan van art. 6.1 EVRM: de appelrechters hebben aan de eiseres niet de mogelijkheid geboden zich ter rechtszitting te verdedigen over het gebrek aan ondertekening van het grievenformulier; geen enkele partij kan worden veroordeeld of in het ongelijk gesteld zonder door de rechter in haar verweermiddelen te zijn gehoord.

5. Het grievenformulier is een stuk van de rechtspleging dat behoort tot het strafdossier en waarover de partijen dus tegenspraak kunnen voeren. De verplichting het verzoekschrift of het grievenformulier te ondertekenen, is ook uitdrukkelijk door art. 204 Sv. voorgeschreven, zodat elke appellant wordt verondersteld deze formaliteit te kennen en na te leven. Het staat bovendien aan de appelrechter de regelmatigheid te onderzoeken van de stukken die zijn saisine bepalen. Bijgevolg ligt de regelmatigheid van het grievenformulier in het debat voor die rechter. Het feit dat de appelrechter het hoger beroep vervallen verklaart, zonder de niet-ondertekening van het grievenformulier ambtshalve aan te voeren, levert dan ook geen schending op van art. 6.1 EVRM.

...

Noot: 

Bart Meganck, Grieven in hoger beroep en de revival van artikel 204 Wetboek van Strafvordering: nauwkeurig is niet overdreven formalistisch en niet
overdreven soepel in te vullen, Tijdschrift voor Strafrecht 2017/2, 139 aanvulling op de noot die in het nummer 2017/1 van het Tijdschrift voor Strafrecht verscheen bij het arrest van 18 oktober 2016 van het Hof van Cassatie.

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 01/01/2018 - 14:12
Laatst aangepast op: ma, 01/01/2018 - 14:12

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.