-A +A

Hoger beroep in strafzaken met betrekking tot taalwijziging

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 29/09/2015
A.R.: 
P.15.0123.N

Art. 23 Taalwet Gerechtszaken kent aan de beklaagde het recht toe om in de in die bepaling bedoelde gevallen de verwijzing te horen bevelen naar een gerecht waar de taal van de rechtspleging die is welke hij kent of waarin hij zich gemakkelijker uitdrukt.

Deze bepaling houdt weliswaar in dat de beklaagde zijn verzoek tot taalwijziging in eerste aanleg moet indienen, maar belet niet dat tegen de beslissing van afwijzing van dat verzoek hoger beroep wordt ingesteld en dat de appelrechter daarover uitspraak doet.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
1019
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. P.15.0123.N

C.M.D.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Ieper, van 13 november 2014.

...

II. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van art. 23 en 24 Taalwet Gerechtszaken: het bestreden vonnis oordeelt dat de eiser volhardt in zijn verzoek met toepassing van art. 23 Taalwet Gerechtszaken de zaak te verwijzen naar het dichtstbij gelegen gerecht van dezelfde rang waar de rechtspleging in het Frans verloopt, namelijk de Rechtbank van Eerste aanleg Henegouwen, afdeling Doornik, en dat het blijkbaar de eiser ontgaat dat uit art. 24 van dezelfde wet volgt dat een taalwijziging maar mogelijk is in eerste aanleg; voor de politierechter verzocht de eiser om een taalwijziging, maar dat werd afgewezen; de eiser tekende tegen deze beslissing hoger beroep aan en herhaalde in zijn beroepsconclusie zijn verzoek om taalwijziging.

2. Art. 23 Taalwet Gerechtszaken kent aan de beklaagde het recht toe om in de in die bepaling bedoelde gevallen de verwijzing te horen bevelen naar een gerecht waar de taal van de rechtspleging die is welke hij kent of waarin hij zich gemakkelijker uitdrukt.

Deze bepaling houdt weliswaar in dat de beklaagde zijn verzoek tot taalwijziging in eerste aanleg moet indienen, maar belet niet dat tegen de beslissing van afwijzing van dat verzoek hoger beroep wordt ingesteld en dat de appelrechter daarover uitspraak doet.

3. Het bestreden vonnis doet uitspraak over het hoger beroep van eiser tegen het vonnis van de politierechtbank dat zijn verzoek tot wijziging van de taal van de rechtspleging afwijst. Het oordeelt dat de wijziging van de taal van de rechtspleging uitsluitend in eerste aanleg mogelijk is en dat, aangezien de procedure in eerste aanleg in het Nederlands verliep, de rechtspleging in hoger beroep noodzakelijk ook in het Nederlands moet verlopen. Op die grond wijst het eisers verzoek tot taalwijziging af. Aldus is de beslissing niet naar recht verantwoord.

Het onderdeel is gegrond.

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 20/03/2017 - 18:16
Laatst aangepast op: wo, 22/03/2017 - 14:33

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.