-A +A

Herroeping bevoegdheidsbeding

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Koophandel
Plaats van uitspraak: Dendermonde
Datum van de uitspraak: 
don, 04/02/2010

In wederzijds akkoord maar ook stilzwijgend kan afstand gedaan worden van een bevoegdheidsbeding

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2011-2012
Pagina: 
1264
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

...

4.2. Bevoegdheid

Bij nazicht en lectuur van de overeenkomst tot overdracht van de handelszaak stelt de rechtbank vast dat art. 8 voorziet in een territoriaal competentiebeding, in die zin dat geschillen inzake deze overeenkomst die niet minnelijk kunnen worden opgelost beslecht worden door de rechter van de plaats waar de handelszaak gelegen is.

Daar de handelszaak gelegen is te Gaasbeek, zou deze rechtbank in beginsel territoriaal niet bevoegd zijn.

Principieel is een dergelijk bevoegdheidsbeding bindend voor partijen, net als elke andere overeenkomst of contractueel beding, zulks met toepassing van art. 1134, eerste lid BW.

De territoriale bevoegdheid is evenwel niet van openbare orde of dwingend recht, althans niet in onderhavig geval.

Aangenomen wordt dat een bevoegdheidsovereenkomst kan worden herroepen na wederzijdse instemming door beide partijen, wat ook impliciet kan gebeuren, bv. doordat de verweerder nalaat in limite litis een exceptie van onbevoegdheid op te werpen (S. Voet, “Over de bindende bevoegdheidsovereenkomst” (noot onder Kh. Tongeren 19 december 2009), P&B 2007, 67; J. Laenens, De bevoegdheidsovereenkomsten naar Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1981, p. 108-109, nrs. 384-387).

In casu moet worden vastgesteld dat verweerster geen dergelijke exceptie heeft opgeworpen, zodat de rechtbank – ondanks het voormelde art. 8 van de overeenkomst – in acht genomen het bovenstaande, de nodige bevoegdheid ratione loci heeft.
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 04/03/2012 - 11:38
Laatst aangepast op: di, 27/05/2014 - 15:49

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.