-A +A

Handtekening bekomen door een carbondoordruk is een ongeldige ondertekening

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Vredegerecht
Plaats van uitspraak: Gent 3
Datum van de uitspraak: 
woe, 28/02/1996

Een loonafstand dient te worden opgemaakt in zoveel exemplaren als er belanghebbende partijen zijn, dit op straffe va nietigheid en conform art. 1325 BW

Een handtekening verkregen door middel van carbondoordruk kan niet als volkomen geldig bewijs van de onderschrijving van een akte worden beschouwd. De bedoelde akte van loonafstand en de betekening ervan zijn dan ook nietig.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
1996-1997
Pagina: 
860
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

3e KANTON — 28 FEBRUARI 1996

Advocaten: mrs. De Borman en Elfri De Neve

C.V. S. t/ H.

Op 16 juni 1992 onderschrijft verweerder (samen met een genaamde Ginette, C., met wie hij samenwoont) een kredietopening van 300.000 frank terugbetaalbaar vanaf 25 juli 1992 met maandelijkse afkortingen volgens «rooster»; bedoelde rooster als bijgevoegd stuk van de basisovereenkomst, regelt terugbetalingen à rato van 7.000 frank per maand en een rentevoet à 1,40% per maand. Afzonderlijk van de akte kredietopening, wordt door de verweerder een akte van loonafstand onderschreven.

Op de diverse exemplaren van die onderscheiden (en te onderscheiden akten) komen de handtekeningen van partijen in origineel slechts voor op de exemplaren, die in bezit zijn van eiseres; de andere exemplaren dragen slechts een handtekening van partijen bij «carbon doorschrift».

Handtekeningen bij carbondoordruk kunnen niet als volkomen geldig bewijs van de onderschrijving van een akte beschouwd worden (zie Cass., 28 september 1982, Pas., 1982, 1286, Arr. Cass., 1981-82, 1367, R.C.J.B., 1995, 57, met kritisch commentaar van prof. M. Van Quickenborne).

Dit arrest betreft de bewijswaarde te verlenen aan akten van wederkerige overeenkomsten (art. 1325 BW); het arrest betreft niet de bewijswaarde van eenzijdige verbintenissen. Een akte van afstand van loon, of van enig ander eigen recht houdt een eenzijdige verbintenis in, althans naar algemene rechtsprincipes.

Het is echter duidelijk dat de wetgever van 1965 een akte van loonafstand beschouwt als houdende een verbintenis (W. 12 april 1965, art. 27) die in zoveel exemplaren moet worden opgesteld als er belanghebbende partijen bij de akte betrokken zijn en aldus een akte van loonafstand onderwerpt aan de vereisten gesteld in artikel 1325 B.W.

De akte van loonafstand voldoet zeker niet aan het formele vereiste van originele handtekeningen op de onderscheiden exemplaren ervan (zeker niet wanneer de onderliggende verbintenis nog bovendien door een derde uitgevoerd moet worden).

De bedoelde akte van loonafstand en de betekening ervan moeten dan ook als nietig beschouwd worden.

Noot: 

Cass., 28 juni 1982, A.C., 1981-82, nr. 649, inzake de toepassingsvoorwaarden van artikel 1325 B.W.Een handtekening verkregen d.m.v. een doordruk met carbonpapier is geen originele handtekening, waardoor, op grond van artikel 27, tweede lid, van de wet van 12 april 1965, de overeenkomst tot loonoverdracht nietig is.

zie ook

• Vred. Gent, 28 februari 1996,

• Vred. Torhout, 12 september 1995, D.C.C.R., 1995, 465-473, met noot Hendrickx, F.

Rechtsleer: Frank Mortier, Is inzake overeenkomsten tot loonoverdracht «een exemplaar» van de overeenkomst gelijk te stellen met «een origineel» van de overeenkomst?

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 29/10/2017 - 11:56
Laatst aangepast op: zo, 29/10/2017 - 11:56

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.