-A +A

Handelshuur verhuurder ontzegt huurder toegangs samenloop contractuele en buitencontractuele aansprkelijkheid

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
maa, 22/06/2009
Publicatie
tijdschrift: 
NJW
Uitgever: 
Kluwer
Referentie: 
209
Jaargang: 
8 ste jaargang
Pagina: 
724
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

 

Verhuurder die de toegang aan de huurder van een pand ontzegt: sanctie: contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
Hof van Cassatie 22.06.2009, Nieuw Juridisch Weekblad nr. 209, 28.10.2009, 8ste jaargang, pg 724.
De verhuurder die aan zijn huurder het recht tot toegang van het gehuurde (handelspand) ontzegt, begaat een contractuele fout waartoe hij kan gehouden zijn tot schadevergoeding. Maar deze zelfde daad kan tezelfdertijd een buitencontractuele aansprakelijkheid meebrengen, zo ook ten aanzien van derde benadeelden.
Hij die een contractuele fout begaat, kan immers buiten contractueel aansprakelijkheid gesteld worden jegens derden, indien die tekortkoming aan de contractuele verplichting tevens een schending oplevert van de voor één ieder geldende algemene zorgvuldigheidsnorm. Het weigeren toegang te verschaffen tot een gehuurde handelszaak door de verhuurder, maakt niet alleen een contractuele fout uit maar ook een onrechtmatige daad waarvoor de buitencontractuele aansprakelijkheid jegens derden geldt.
Deze derde kan de borgsteller zijn die aldus het slachtoffer wordt van de stopzetting van de exploitatie en de opgezegde kredieten die hiervan het gevolg zijn.
Een eerdere rechtspraak van het Hof van Cassatie werd een bijkomende eis gesteld aan de samenloop tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, namelijk dat de fout, los van het contract, schending diende uit te maken van de algemene voorzichtigheidsplicht. In onderhavig arrest wordt deze aanvullende eis niet gesteld waardoor het belang van dit arrest inzake de samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van belang is.
Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 08/11/2009 - 15:48
Laatst aangepast op: vr, 15/01/2010 - 18:58

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.